FreshMail.pl

Koszt studiów oraz raty

Poniższa tabela przedstawia koszt studiów Zawodowych oraz Zaawansowanych, a także możliwe płatności w ratach:

Płatność jednorazowa (w PLN) Płatność w 2 ratach (w PLN) Zryczałtowane raty miesięczne (w PLN)
Poziom zawodowy 7000zł + 23 % VAT (8610zł brutto) 3700zł + VAT  (4551zł brutto) przy zapisie 3600zł + VAT  (4428zł brutto) przed trzecimi zajęciami 1600zł + VAT (1968zł brutto) przed kolejnymi zajęciami (5 wpłat)
Poziom zawodowy z pakietem pre-akredytacyjnym 8500zł + 23 % VAT (10455zł brutto) 4400zł + VAT  (5412zł brutto) przy zapisie 4300zł + VAT  (5289zł brutto) przed trzecimi zajęciami 1600zł + VAT  (1968zł brutto) przed kolejnymi zajęciami (6 wpłat)
Poziom zaawansowany wraz z egzaminem oraz pakietem pre-akredytacyjnym 6500zł + 23% VAT (7995zł brutto) 3400zł + VAT  (4182zł brutto) przy zapisie 3400zł + VAT przed trzecimi zajęciami 1400zł + VAT  (1722zł brutto) przed kolejnymi zajęciami (5 wpłat)
Pozaprogramowy udział w wybranych zajęciach (sesja, opcja, pakiet) certyfikat CCE 2000zł + 23 % VAT (2460zł brutto)

Dla studentów i absolwentów Instytutu Mukoid 10% zniżki.

Dofinansowanie

Instytut Komunikacji i Rozwoju MUKOID posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który daje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można otrzymać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas studia, szkolenia oraz usługi coachingowe.

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Instytut Mukoid w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Wpłaty

Powyższe ceny obejmują pełny zakres nauczania przedstawiony w opisie studiów i regulaminie oraz:

  • certyfikat z wyszczególnionym poziomem i liczbą godzin
  • w przypadku studiów zaawansowanych – egzamin oceniany przez profesjonalnych asesorów ICF. W razie niepowodzenia podczas egzaminu, student ma prawo przystąpić do niego jeszcze raz nie ponosząc dodatkowych opłat. Niezdanie egzaminu w drugim terminie łączy się z koniecznością uzupełnienia wiedzy i podniesienia umiejętności (np. dodatkowe zajęcia lub mentor coaching) i wymaga dodatkowej opłaty za egzamin w wysokości 1000 zł + VAT.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Instytutu nr 19 1140 2017 0000 4202 1218 5254 podając jako tytuł przelewu: studia zawodowe coachingu – Edycja [numer edycji oraz nazwa miasta w którym się odbywa, np. Edycja 35 Poznań]

Tylko potwierdzenie rezerwacji wpłatą daje gwarancję uczestniczenia w Studiach.

Ważne uwagi

Wyłącznie rezerwacja potwierdzona wpłatą daje gwarancję uczestniczenia w Studiach.

Opłata za studia zostanie zafakturowana na wskazaną przez Państwa Firmę, dla której będzie ona stanowić koszt uzyskania dochodu i pozwoli odzyskać naliczony podatek VAT.

W roku 2017 podatek VAT za usługi szkoleniowe wynosi 23%

Warunki ewentualnej rezygnacji:

  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 100% wpłaconej kwoty.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 3 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 50% wpłaconej kwoty.
  • Nie przewidujemy rezygnacji w terminie późniejszym, z wyjątkiem ważnych zdarzeń losowych. Wtedy zawsze staramy się „iść na rękę” uczestnikowi, finansowo i organizacyjnie, tak bardzo na ile to możliwe.