FreshMail.pl

Kurs Studia zaawansowane coachingu

Kurs „Studia Zaawansowane Coachingu” poszerza program kursu „Studia Zawodowe Coachingu”, dzięki czemu pozwala ubiegać się o wyższy poziom akredytacji ICF – PCC. Stanowi on continuum profesjonalnego rozwoju coacha.

Celem Studiów Zaawansowanych Coachingu jest pogłębione zrozumienie oraz praktyczne, wielowątkowe przetrenowanie kluczowych kompetencji coacha na poziomie PCC. Absolwenci nabywają i doskonalą umiejętności prowadzenia zaawansowanych form i odmian coachingu (np. zespołowego, executive, narracyjnego, wielogłosowego, systemowego i in.). Kurs trwa pół roku i obejmuje 60 godzin zegarowych szkolenia bezpośredniego (w sali) oraz 10 godzin kontaktu zdalnego (platforma online, telefon). Grupa warsztatowa liczy od 6 do 12 uczestników, pracujących pod okiem praktykujących, doświadczonych coachów z akredytacją ICF na poziomie nie niższym niż PCC. Uczestnik kursu ma możliwość korzystania z superwizji oraz konsultacji osób prowadzących zajęcia i mentorów Instytutu Mukoid, także po zakończeniu nauki.

Istnieje możliwość przystąpienia do Studiów Zaawansowanych bezpośrednio po ukończeniu Studiów Zawodowych – dotyczy ona tych coachów, którzy mają już sporą praktykę coachingową (minimum 100 godzin przeprowadzonych sesji) i w związku z tym zamierzają jak najszybciej aplikować akredytację PCC (nie ma formalnej konieczności wcześniejszego posiadania akredytacji ACC).

W ramach kursu dostajesz

 • Zrozumienie, przetrenowanie i przyswojenie kompetencji coacha na poziomie PCC
 • Nowe zaawansowane modele, techniki i narzędzia coachingowe
 • Przygotowanie w 100% do akredytacji ICF na poziomie PCC
 • Certyfikat Zaawansowanych Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid (Mukoid Professional Advanced Coaching Studies)

Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji jest prestiżowy Certyfikat Ukończenia Studiów Zaawansowanych Coachingu wg standardów ICF wydany przez Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, opatrzony oficjalną Aprobatą ACTP ICF.

Uwaga!

Aby uczestniczyć w Studiach Zaawansowanych Coachingu, należy ukończyć Studia Zawodowe Coachingu lub inny kurs coachingu akredytowany przez ICF. Kandydaci którzy ukończyli inne kursy, np. studia podyplomowe bez akredytacji ICF mogą starać się o przyjęcie na podstawie portfolio.

Mentor Coaching

W ramach studiów zaawansowanych Uczestnicy otrzymują pełen pakiet pre-akredytacyjny, który obejmuje wymagane do akredytacji PCC sesje zaawansowanego mentor coachingu, w formie indywidualnej oraz grupowej. Mentor coaching jest zarazem przygotowaniem do testu wiedzy, który zobowiązany jest zaliczyć każdy coach ICF.

Egzamin kwalifikacyjny

Studia kończy ustny egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony i oceniany przez asesorów ICF w oparciu o markery kompetencyjne PCC. Ten egzamin zdawany wewnętrznie jest równoznaczny z zaliczeniem zewnętrznego egzaminu ICF i zwalnia naszych absolwentów z takiego wymogu.

Studia zaawansowane coachingu w pigułce

Kurs Studia Zaawansowane Coachingu Mukoid
Dla kogo
 • Dla praktykujących coachów, którzy chcą pogłębiać oraz doskonalić swoje kompetencje, wznosząc je na wyższy poziom
 • Dla coachów, którzy widzą potrzebę sformalizowania swoich kompetencji akredytacją ICF na zawodowym poziomie PCC
 • Dla coachów którzy nieustannie szukają dróg rozwoju osobistego, społecznego i profesjonalnego
Cel studiów przygotowanie do zaawansowanego wykonywania zawodu coacha, także w obszarach biznesowych, coachingu zespołowego i grupowego zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie PCC
Wymagania wstępne
 • Ankieta kwalifikacyjna
 • Ukończenie studiów zawodowych coachingu (lub ekwiwalentnych – wtedy rozmowa kwalifikacyjna)
 • Praktyka co najmniej 100 godzin sesji coachingowych
Efekt studiów
 • rozumiesz i posiadasz 11 kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF na poziomie zaawansowanym (PCC)
 • posiadasz zaawansowane umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • potrafisz pracować z klientem indywidualnym oraz z zespołami, grupami i organizacjami
 • umiesz tworzyć własne unikatowe narzędzia coachingowe wykorzystując do tego wszelkie zasoby
 • znasz naukowe podstawy coachingu oraz wiesz, gdzie i jak szukać potwierdzenia skuteczności i rezultatów coachingu
 • możesz samodzielnie i odpowiedzialnie prowadzić mentor coachingi i superwizje dla coachów
 • potrafisz kompetentnie i etycznie rozwijać swoją praktykę coachingową
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • egzamin weryfikuje Twoje kompetencje coacha i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • możesz zrobić akredytację PCC przyjazną ścieżką ACTP
Liczba godzin zegarowych 70 (wymagane uprzednie ukończenie studiów na poziomie ACSTH)
Materiały 3 zestawy zaawansowane
Sesje obserwowane TAK
Mentor coaching TAK (poziom PCC)
Egzamin TAK (poziom PCC)
Opcje dodatkowe TAK Uczestnik wybiera co najmniej 1 z 3 proponowanych opcji

Program studiów

Nazwa Liczba godzin Obecność
W sali Zdalnie (online/telefon) Obowiązkowa Opcjonalna
Poziom 2 zaawansowany (PCC) Zaawansowany rozwój coacha: obecność, komunikacja 17 14 3 17
Zaawansowane procesy: praca z zespołem i organizacją 17 14 3 17
Zaawansowane narzędzia transformacji i rozumienia klienta 17 14 3 17
Zaawansowana praktyka coacha: etyka, prawo, ekonomia 10 8 2 Student wybiera jedną opcję w ramach kursu
Zaawansowana wiedza dla coacha: neuronaukowe podstawy coachingu 10 8 2
Zaawansowana wiedza dla coacha: psychologia 10 8 2
Zaawansowana praktyka coacha: superwizja 10 8 2
Konsolidacja zaawansowanych kompetencji coacha (egzamin, zespołowa sesja mentorska) 8 8 1 9

Przebieg zajęć

Plan dnia sesji 1 – 3
Sobota 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Sesje opcjonalne odbywają się według odrębnych harmonogramów
Spotkania online są ustalane z grupą oraz indywidualnie
Plan dnia sesji ostatniej
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 19:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne

Mentor Coaching

Podczas Studiów Zaawansowanych Coachingu uczestnicy realizują wymagany do akredytacji kompletny proces mentor coachingu w formie indywidualnej oraz grupowej. Proces ten konsoliduje i rozwija ich kluczowe kompetencje na poziomie wymaganym przy akredytacji PCC. Jednocześnie daje im gruntowne przygotowanie do zaliczenia testu kompetencyjnego ICF.

Przy okazji sesji mentorskich uczestnicy kursu mogą poddawać superwizji prowadzone przez siebie sesje i procesy coachingowe. Mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach interwizyjnych, a także skorzystania z konsultacji mentorów Instytutu Mukoid, zarówno podczas trwania nauki, jak i po jej zakończeniu.

Cena przy płatności jednorazowej wynosi:
6500 zł + 23% VAT (7995 zł brutto)

Uwaga!

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz otrzymania dofinansowania – o szczegółach przeczytasz w zakładce Cennik