FreshMail.pl

Kurs Studia Zawodowe Coachingu

Kurs „Studia Zawodowe Coachingu” jest podstawowym programem szkoleniowym rozpoczynających karierę coachów. Stanowi praktyczne wprowadzenie i daje solidne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC.

Gruntowne przygotowanie do zawodu coacha, do samodzielnego radzenia sobie z różnymi sytuacjami, klientami i wyzwaniami, w sposób profesjonalny i etyczny.

W jaki sposób?

Poprzez:

 • zrozumienie, przyswojenie i utrwalenie odpowiednich kompetencji zgodnych ze standardami ICF
 • trening praktyczny – zarówno umiejętności jak i postaw profesjonalnego coacha
 • poznanie i przećwiczenie podstawowych narzędzi i technik coachingowych
 • doskonalenie nabytych umiejętności w praktyce coachingowej już od pierwszych zajęć
 • zrozumienie znaczenia kodeksu etycznego coacha i umiejętności stosowania go w praktyce
 • egzamin zawodowy, który pozwala na weryfikację kompetencji coacha oraz ich stosowania w praktyce
 • pełne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie certyfikatu ACC dzięki dodatkowej sesji pre-akredytacyjnej

Efekt

Posiadasz solidne podstawy do wykonywania zawodu coacha i możesz z powodzeniem ubiegać się o członkostwo w ICF.

Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji jest prestiżowy Certyfikat Ukończenia Studiów Zawodowych Coachingu wg standardów ICF wydany przez Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, opatrzony oficjalną Aprobatą ACSTH ICF.

Zwolnienie absolwentów z ustnej części egzaminu

Certyfikat ukończenia Studiów Zawodowych Coachingu w Instytucie Mukoid zwalnia naszych absolwentów z ustnej części egzaminu przy akredytacji ICF– przesłania nagranej sesji coachingowej oraz transkryptu. Absolwenci Studiów Zawodowych Mukoid aplikują o ACC uproszczoną ścieżką ACSTH lub mogą kontynuować studia na poziomie zaawansowanym ACTP, przygotowującym do akredytacji PPC

Mentor Coaching

Dodatkowa sesja 6 (Pre-akredytacyjna) pozwala skompletować potrzebne godziny mentor coachingu oraz dobrze przygotować się do testu akredytacyjnego.

Studia zawodowe coachingu w pigułce

Kurs Studia Zawodowe Coachingu Mukoid
Dla kogo
 • Dla osób, które chcą wykorzystywać zawodowe umiejętności coacha w swojej pracy i życiu
 • Dla osób dojrzałych społecznie, emocjonalnie i zawodowo
 • Dla osób, które wciąż szukają i rozwijają się
Cel studiów przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu coacha zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie ACC
Wymagania wstępne
 • Ankieta kwalifikacyjna
 • Rozmowa wstępna (telefoniczna)
Efekt studiów
 • rozumiesz i posiadasz 11 kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF
 • posiadasz odpowiednie umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • znasz i potrafisz używać podstawowe narzędzia i techniki coachingowe w pracy z klientem
 • posiadasz już praktykę coachingową, którą możesz kontynuować
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • możesz rozpocząć proces akredytacji ACC
Liczba godzin zegarowych 90 (80 w sali + 10 zdalnie)
Materiały 5 coachbooków
Superwizja TAK, sesje obserwowane + konsultacje
Mentor coaching dodatkowo w Pakiecie Preakredytacyjnym (poziom ACC)
Egzamin TAK
Opcje dodatkowe TAK, studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach Instytutu Mukoid korzystając ze specjalnych zniżek

Ścieżka akredytacyjna ACSTH (na certyfikat ACC) w Instytucie Mukoid

 • Kurs: 80 godzin szkoleniowych + 10 godzin praktyki w przeciągu 6 miesięcy – Tyle potrzeba, aby kompetencje, które daje, przyswoić, przetrawić i przetestować w praktyce.
 • 100 godzin coachingu, z czego co najmniej 20 godzin powinieneś zrobić w czasie kursu – To jednak zależy od Ciebie – my podpowiemy CI jak znaleźć klientów, pomożemy Ci wzmocnić motywację i utrzymać konsekwencję
 • 3-miesięczny proces mentor coachingu – Kończąc nasz kurs możesz skorzystać z Pakietu Pre-akredytacyjnego w preferencyjnej cenie. Pakiet pozwoli Ci zrealizować wszystkie wymagane godziny mentoringu naszymi doświadczonymi mentor-coachami oraz gruntownie przygotuje Cię do testu kompetencyjnego
 • Przygotowanie do testu – Całe studia w Instytucie Mukoid oparte są na kompetencjach ICF i najlepiej przygotowują do tego testu. Zdawalność testu wśród naszych Absolwentów wynosi 100%. Ty także będziesz wśród nich!

Jak uzbierać 100 godzin do akredytacji ICF ACC?

Dowiedz się więcej o akredytacji ICF

Ramowy program studiów

Sesje

 • Sesja 1: RAMY I ZASTOSOWANIA
 • Sesja 2: NARZĘDZIA I RELACJE
 • Sesja 3: ŚWIADOMOŚĆ I OSOBA
 • Sesja 4: CEL, PLAN, REALIZACJA
 • Sesja 5: ZARZĄDZANIE SOBĄ
 • Sesja 6 (opcjonalna)*Pre-akredytacyjna

Przebieg zajęć (każdej sesji)

Plan dnia każdej sesji
Piątek 18:00 – 21:00 Sesja wprowadzenia
Sobota 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 19:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 Sesja rekapitulacji

Program studiów

no

Nazwa Liczba godzin Obecność
Na miejscu Zdalnie (online/telefon) Obowiązkowa Dodatkowa
1 Poziom 1 – zawodowy (ACC) Zawodowy coaching – fundamenty postaw i zachowań

18

16 2 18

2 Zawodowy coaching – kompetencje komunikacyjne

18

16 2 18

3 Zawodowy coaching – metody rozwoju świadomości

18

16 2 18

4 Zawodowy coaching – cele: zmiana i działania

18

16 2 18

5 Zawodowy coaching – sztuka realizacji postanowień

18

16 2 18

6 Pakiet pre-akredytacyjny (mentor coaching z egzaminem na poziomie ACC)

10

7 3

10

Praktyka coachingowa

 • Już od pierwszych zajęć na sesji warsztatowej.
 • Zaczynamy od zrozumienia zasad coachingu, jego wartości i filozofii, a następnie systematycznie poznajemy, trenujemy i pogłębiamy 11 kluczowych kompetencji coacha
 • Każdy student realizuje maksymalną możliwą liczbę samodzielnych sesji coachingowych. Pozwalają wyćwiczyć nowe umiejętności, otrzymać cenne informacje zwrotne, nauczyć się właściwego postępowania z klientami, wyrobić pewność siebie, oraz przygotować się na możliwe wyzwania, zagrożenia i dylematy etyczne.
 • Każdy Student może skorzystać z Interwizji lub superwizji własnych sesji, żeby je przedyskutować, rozwiać wątpliwości, oraz ulepszyć swój coaching.• Przez cały okres studiów praktyka coachingowa studentów jest monitorowana i ewaluowana przez certyfikowanych coachów, mentorów i asesorów (egzaminatorów) ICF.

Egzamin zawodowy

Na zakończenie cyklu zasadniczego, dla zweryfikowania i potwierdzenia swoich umiejętności, studenci przystępują do egzaminu zawodowego, prowadzonego zgodnie z wytycznymi ICF dla akredytacji coachów ACC.

W ten sposób otrzymują cenną informację zwrotną oraz gwarancję profesjonalnego przygotowania do samodzielnej pracy.

COACHBOOK

Na zakończenie każdej sesji uczestnicy otrzymują Coachbook – książeczkę zawierającą materiały dydaktyczne, materiały dodatkowe oraz zadania do wykonania między sesjami. Można w nich znaleźć zarówno wskazówki praktyczne jak i wybór rekomendowanych pozycji teoretycznych.

Pakiet Pre-Akredytacyjny

Pakiet Pre-akredytacyjny przygotowuje do procesu akredytacji ICF poziom ACC. Zapewnia pełen zakres Mentor coachingu, wyjaśnia jak w praktyce aplikować online oraz daje solidne przygotowanie do testu wiedzy (który obowiązuje wszystkich akredytowanych coachów ICF, niezależnie od ścieżki i poziomu akredytacji).

Ta sesja otwarta jest dla wszystkich Coachów – kandydatów do ACC i PCC, bez względu na dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie. Studenci Studiów Zaawansowanych Mukoid mają ten pakiet wliczony w cenę kursu.

Dowiedz się więcej o Pakiecie Pre-akredytacyjnym

Cena przy płatności jednorazowej wynosi:
7000 zł + 23% VAT (8610 zł brutto)

Cena z pakietem pre-akredytacyjnym: 
8500 zł + 23% VAT (10455 zł brutto)

Uwaga!

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz otrzymania dofinansowania – o szczegółach przeczytasz w zakładce Cennik