fbpx

Czym jest akredytacja ICF?

International Coach Federation (ICF) to największa i najważniejsza organizacja zrzeszająca coachów ze wszystkich krajów.

Akredytacja ICF  jest uznanym na całym świecie systemem niezależnego potwierdzania profesjonalnych kompetencji coacha, jego przygotowania zawodowego, zgodności pracy z kodeksem etycznym oraz standardami wypracowanymi przez międzynarodową społeczność ICF.

Dla klientów coachingu, instytucji zlecających oraz opiniotwórczych jest najbardziej obiektywną autoryzacją i potwierdzeniem zawodowej wiarygodności coacha. Buduje prestiż profesjonalisty, korzystając z niezależnych, wysokich kryteriów oceny.

Istnieją 3 poziomy akredytacji:

  • Associate Certified Coach (ACC) – dla coachów z praktyką co najmniej 100 godzin coachingu,
  • Professional Certified Coach (PCC) – 500 godzin coaching,
  • Master Certified Coach (MCC) – 2500 godzin coachingu.

Każdy z poziomów wymaga odbycia odpowiedniego szkolenia i mentoringu.