fbpx

Zmiany w akredytacji ICF

Tylko do końca lipca 2018 r. obowiązują dotychczasowe reguły aplikowania, a od 1 sierpnia wchodzą w życie takie zmiany:

  • ścieżka Portfolio będzie wymagała od kandydata na ACC lub PCC ukończenia jednego spójnego programu, który uwzględnia wszelkie wymagania ICF, czyli nie będzie już można podawać zestawu przypadkowych nieakredytowanych szkoleń czy godzin CCE;
  • ścieżka ACSTH przestanie zwalniać kandydata na ACC z wysłania wraz z aplikacją nagranej sesji i jej  transkrypcji (to oczywiście musi wydłużyć czas oczekiwania na akredytację)
  • coach ACC będzie mógł być Mentor Coachem dopiero po odbyciu co najmniej jednego cyklu posiadania akredytacji (tzn. po odnowienie jej po 3 pierwszych latach).
  • szkolenia CCE nie będą uwzględniane do aplikacji ACC, lecz wyłącznie do jej odnowienia lub podwyższenia.
  • kandydaci na MCC będą musieli przedstawić wykaz swojej praktyki coachingowej uwzględniający wyłącznie godziny coachingów (2’500) zrealizowane od czasu rozpoczęcia swojego szkolenia coachingowego.

I dobre informacje dla odnawiających akredytacje po 31 grudnia 2018 r.:

Coachowie odnawiający ACC:

10 godzin Mentorcoachingu wchodzi teraz w skład 40 punktów CCE, czyli należy przedstawić: 10 godzin Mentorcoachingu + co najmniej 30 godz. CCE (z czego co najmniej 11 w zakresie Kluczowych Kompetencji) Core Competencies i co najmniej 3 w zakresie etyki coachingu

Coachowie odnawiający wszelkie poziomy akredytacji:

  • Do 10 godzin Mentorcoachingu (udzielonego lub uzyskanego) można wliczyć jako CCE
  • Do 10 godzin Superwizji coachingu (udzielanej lub uzyskanej) można wliczyć jako CCE