Cennik

Płatność jednorazowa Płatność w ratach
Kurs Podstawowy
ACSTH
Poziom ACC
6 900 zł + VAT
= 8 487 zł
5 równych rat:
1 600 zł + VAT
= 1 968 zł

1 rata przy zapisie,
kolejne na tydzień przed
każdą sesją
Kurs Pełny
Level 2
Poziom PCC
11 900 zł + VAT
= 14 637 zł
7 równych rat:
1 800 zł + VAT
= 2 214 zł

1 rata przy zapisie,
kolejne na tydzień przed
każdą sesją
Kurs Zaawansowany
Level 2 Poziom PCC
(po kursie ACC)
5 400 + VAT
= 6 642 zł
5 równych rat:
1 200 zł + VAT
= 1 476 zł

1 rata przy zapisie,
kolejne na tydzień przed
każdą sesją

Cennik obowiązuje do końca listopada.
Od 1 grudnia jesteśmy zmuszeni podnieść ceny naszych kursów.

Powodem jest nie tylko inflacja, ale także zmiany w ofercie, wynikające ze zmian w ICF. We wszystkich kursach Uczestnicy otrzymują oprócz grupowych sesji mentorskich – 3 godziny indywidualnego mentoringu. Także kurs podstawowy jako Level 1 ICF kończy się oficjalnym egzaminem certyfikacyjnym (Performance Evaluation ICF).

  • Zapisując 2 lub więcej osób, możesz uzyskać zniżkę w wysokości 500 zł dla każdej osoby
  • Przy zapisach grupowych – ceny negocjowane

Wpłaty

Powyższe ceny obejmują pełny zakres nauczania przedstawiony w opisie kursów i regulaminie oraz:

  • certyfikat z wyszczególnionym poziomem i liczbą godzin
  • w przypadku niepowodzenia podczas egzaminu, student ma prawo przystąpić do niego jeszcze raz nie ponosząc dodatkowych opłat. Niezdanie egzaminu w drugim terminie łączy się z koniecznością uzupełnienia wiedzy i podniesienia umiejętności (np. dodatkowe zajęcia lub mentor coaching) i wymaga dodatkowej opłaty za egzamin w wysokości 1000 zł + VAT.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Instytutu Mukoid:
numer konta 19 1140 2017 0000 4202 1218 5254
tytuł przelewu: Nazwa kursu – numer edycji
(np. Kurs Pełny Level 2 – edycja XIII Online)

Dofinansowanie

Instytut Mukoid posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który daje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można otrzymać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas studia, szkolenia oraz usługi coachingowe.

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Instytut Mukoid w Bazie Usług Rozwojowych PARP

WAŻNE INFORMACJE

Wyłącznie rezerwacja potwierdzona wpłatą daje gwarancję uczestnictwa w kursie.

Podatek VAT za usługi szkoleniowe wynosi 23%. Wystawiamy faktury VAT, więc opłata za studia może zostać zafakturowana na wskazaną przez Państwa Firmę, dla której będzie ona stanowić koszt uzyskania dochodu i pozwoli odzyskać naliczony podatek VAT.