fbpx

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Imię i nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Miasto zamieszkania oraz miasto, w którym Pan/Pani pracuje (wymagane)

Wiadomość (wymagane)

Dofinansowanie

Instytut Mukoid. Komunikacja dla rozwoju posiada wpis w Biurze Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu nasi klienci mogą skorzystać z dofinansowania ze środków publicznych i funduszy unijnych.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 środki na szkolenia wydatkowane są w oparciu o nowy, podmiotowy system finansowania. Konstrukcja systemu jest zbudowana tak, aby przedsiębiorca lub pracownik sam wybrał sobie usługę, która odpowiada jego potrzebom.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy), w tym osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

RODZAJE USŁUG

Usługi w Bazie Usług Rozwojowych, objęte dofinansowaniem, nazywane są Usługami Rozwojowymi i należą do nich:

  • Usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe),
  • Usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
  • Usługi jednorazowe (egzamin).

JAK TO ZROBIĆ

Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie na nasz kurs lub szkolenie:

1. Wyszukaj Operatora Usług Rozwojowych w swoim województwie (czyli Instytucję, która prowadzi proces dofinansowania dla przedsiębiorców – zgodnie z lokalizacją siedziby, oddziału, filii firmy).

2. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wybierz w BUR Usługę Rozwojową:
– firmę szkoleniową (Instytut Mukoid. Komunikacja dla rozwoju) oraz
– konkretne, opublikowane w bazie szkolenie z nadanym numerem.

4. Zgłoś się do Operatora w celu uzyskania dofinansowania.
W zależności od województwa są różne formy oraz kryteria dofinansowania: bony rozwojowe, bony szkoleniowe, promesa, refundacja wydatków.

5. Dofinansowanie wynosi od 50% do 80% ceny Usługi Rozwojowej. Jego wysokość zależy od wielu czynników, m.in. od województwa, wielkości przedsiębiorstwa, branży w której firma działa, statusu pracownika, delegowanego do udziału w szkoleniu.

6. Cała procedura wystąpienia o dofinansowanie oraz wypłaty przeprowadzona jest u Operatora w województwie (województwa wyłączone z dofinansowań: mazowieckie, pomorskie).

7. Ostatnim etapem jest rozliczenie usługi z Operatorem. W zależności od województwa i od formuły przyjętej przez wybranego Operatora rozliczenie może być przeprowadzone bezpośrednio z przedsiębiorcą ubiegającym się o dofinansowanie lub z Instytutem Mukoid. Komunikacja dla rozwoju.

KONTAKT

Dodatkowe informacje: Wojciech Ślęzakiewicz
e-mail: w.slezakiewicz@mukoid.com

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Instytut Mukoid w Bazie Usług Rozwojowych PARP