Coach PCC ICF, dyplomowany trener biznesu, project manager.
Absolwentka warszawskiej edycji Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz wrocławskiej edycji Studiów Zaawansowanych.
Dotychczasową wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe. Współpracuje z jednostkami samorządowymi w zakresie life coachingu i coachingu rodzicielskiego.
W Instytucie Mukoid odpowiada za kontakty ze studentami i prowadzi zajęcia na studiach zawodowych i zaawansowanych coachingu. Udziela także wsparcia mentorskiego osobom ubiegającym się o akredytację ICF.