fbpx

Internal Business Coach
Profesjonalny Coach Wewnętrzny

Jeżeli chcesz zapewnić swojej organizacji przewagę konkurencyjną, koniecznie zapoznaj się z nową metodą zarządzania ludźmi i rozwoju biznesu.  Wyniki badań przeprowadzonych przez Human Capital Institute (HCI) oraz International Coach Federation (ICF) dowodzą, jak potężnym narzędziem jest coaching – wzmacnia zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników, rozwija ich kreatywność, podnosi satysfakcję z pracy, ułatwia zarządzanie zmianą, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy

Po co organizacji coach wewnętrzny?

Coach wewnętrzny wspiera organizację, znając „od środka” jej funkcjonowanie, kulturę i tworzących ją ludzi. Budzi zaufanie ze względu na swoje kompetencje osobiste i etykę oraz posiada profesjonalne przygotowanie do pełnienia swojej roli. Rola ta jednocześnie łączy funkcje moderatora, facylitatora, czasami mediatora pomiędzy przełożonymi a zespołem czy też pomiędzy skonfliktowanymi zespołami lub rywalizującymi jednostkami.

Co zyskuje organizacja?

 • profesjonalnego coacha, który będzie wspierał osoby i zespoły w organizacji w każdym obszarze wyzwań, które mają wpływ na cele firmy;
 • oszczędność czasu i kosztów, jakie firma ponosi selekcjonując coachów zewnętrznych, 
 • przełożenie podejścia coachingowego na całą organizację;
 • zadowolonych pracowników oraz poprawę komunikacji;
 • wzrost wydajności pracy indywidualnej i zespołowej;
 • wzrost kompetencji liderskich oraz samodzielności wśród pracowników i pracy zespołów;
 • doskonalenie strategii zarządzania przedsiębiorstwem
 • możliwość wpływu na zmiany w organizacji z poziomu pracownika, zespołów i całej firmy.

Szkolenie Internal Business Coach (Profesjonalny Coach Wewnętrzny) skierowane jest do

 • organizacji, którym zależy na świadomym rozwoju i docenianiu pracowników
 • nowoczesnych firm, które chcą inwestować w ludzki potencjał
 • pracowników działu HR oraz menadżerów
 • osób dojrzałych, empatycznych, wewnętrznie spójnych

Założenia szkolenia

Głównym założeniem szkolenie jest efektywne wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności, kompetencje oraz narzędzia jakimi powinien dysponować coach wewnętrzny. 

Uczestnicy nabędą umiejętności w obszarach:

# team coachingu i poznają mechanizmy pracy zespołowej 

# coachingu grupowego i dynamiki procesów grupowych

# metod budowanie zaangażowania i narzędzi motywacyjnych

# skutecznej komunikacji jako środka budowania porozumienia  

# specyficznych narzędzi i metodyk pracy coachingowej w organizacji

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób maksymalnie praktyczny z wykorzystaniem metod warsztatowych (learning in the site, real role play, genuine case study, action learning)oraz coachingowych. W efekcie uczestnicy nie tylko nabywają, ale i testują właściwe kompetencje i narzędzia, doświadczając przy tym realnych dynamik pracy grupowej i zespołowej

Szkolenie szyte na miarę potrzeb i oczekiwań Zamawiającego

Ramowy program szkolenia Internal Business Coach jest za każdym razem precyzyjnie dostosowywany do profilu konkretnej Organizacji.

Zawsze poprzedzamy go audytem potrzeb i oczekiwań Zamawiającego (ankiety online, rozmowy telefoniczne lub osobiste), aby w pełni odpowiadał Twoim strategicznym i operacyjnym celom.  Aby umówić rozmowę na ten temat, prosimy wypełnić poniższy formularz:

Aby umówić rozmowę na ten temat, prosimy wypełnić poniższy formularz:

Formularz (* pola obowiązkowe)