fbpx

Pełny Kurs ACTP

(Praktyczne + Zaawansowane Studia Coachingu)

Co to jest Pełny Kurs ACTP w Instytucie Mukoid i czym różni się od innych kursów?

To atrakcyjna merytorycznie i praktycznie propozycja dla osób, które lubią kompleksowe rozwiązania, cenią sobie maksymalizację korzyści oraz decydują się „iść na całość”. A całość w tym przypadku oznacza wiedzę i umiejętności na zaawansowanym profesjonalnym poziomie zdobytą i przetrenowaną podczas intensywnego kursu prowadzonego w języku polskim na najwyższym światowym poziomie przez międzynarodowych akredytowanych coachów i mentorów ICF (globalnej International Coaching Federation).

CO ZYSKUJESZ:

N

Pełne przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha, zarówno tzw. life coachingu, jak i w obszarach biznesowych i organizacyjnych, a że coachingu zespołowego i grupowego zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie PCC.

N

Znajomość nie tylko podstawowych, ale i najnowszych zaawansowanych modeli coachingu, w tym – opartych na wynikach badań w zakresie neuronauki, kognitywistyki, prakseologii i narratologii.

N

Znajomość oraz umiejętności prowadzenia rozmaitych form i odmian coachingu (np. team coachingu, executive, narracyjnego, wielogłosowego, systemowego i in.), korzystania z coachingu dla różnych potrzeb (np. związanych z przywództwem, zarządzaniem, karierą, rodzicielstwem, związkami, sztuką i in.)

N

Umiejętność korzystania nie tylko ze standardowych narzędzi i technik coachingowych, ale także tworzenia własnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb procesu, klienta oraz zgodnych ze swoim indywidualnym stylem coachingu.

N

Pamiętaj: Już po pierwszej sesji studiów możesz zapisać się do globalnej organizacji ICF (International Coaching Federation), a tym samym masz prawo nazywać się Coachem ICF oraz korzystać z zasobów i marki International Coaching Federation.

N

A na zakończenie kursu zdajesz egzamin na prawach międzynarodowego egzaminu International Coaching Federation (Performance Evaluation) na poziomie PCC oraz otrzymujesz prestiżowy międzynarodowy uznawany na całym świecie Certyfikat ACTP ICF Mukoid Advanced Coaching Studies, co nie tylko stanowi oficjalne potwierdzenie Twoich kompetencji, ale także otwiera szybką ścieżkę Twojej indywidualnej akredytacji w ICF.

Zauważ: nasze studia ACTP Mukoid Institute widnieją w oficjalnym wykazie kursów coachingu akredytowanych przez ICF jako Mukoid Professional Advanced Coaching Studie.

Pełny kurs ACTP w pigułce

Dla kogo

 • Dla osób, które chcą zostać profesjonalnymi coachami lub chcą wykorzystywać zawodowe umiejętności coacha w swojej pracy i życiu
 • Dla osób dojrzałych społecznie, emocjonalnie i zawodowo
 • Dla osób, które wciąż szukają i rozwijają się

Cel studiów

 • Przygotowanie do zaawansowanego, samodzielnego wykonywania zawodu coacha, także w obszarach biznesowych, coachingu zespołowego i grupowego zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie PCC

Wymagania wstępne

 • Rozmowa wstępna (telefoniczna)
 • Ankieta kwalifikacyjna

Liczba godzin zegarowych

 • 136 godzin + 10 godz. opcjonalnych + minimum 10 godzin praktyki własnej
N

Efekt Studiów

 • rozumiesz i potrafisz stosować w praktyce nowy model kluczowych kompetencji coacha ICF na poziomie zaawansowanym (PCC)
 • posiadasz zaawansowane umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • potrafisz pracować z klientem indywidualnym oraz z zespołami, grupami i organizacjami
 • umiesz tworzyć własne unikatowe narzędzia coachingowe wykorzystując do tego wszelkie zasoby
 • znasz naukowe podstawy coachingu oraz wiesz, gdzie i jak szukać potwierdzenia skuteczności i rezultatów coachingu
 • możesz samodzielnie i odpowiedzialnie prowadzić mentor coachingi i superwizje dla coachów
 • potrafisz kompetentnie i etycznie rozwijać swoją praktykę coachingową
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • egzamin weryfikuje Twoje kompetencje coacha i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • możesz zrobić akredytację PCC (lub ACC) przyjazną ścieżką ACTP

Cechy Studiów

 • Materiały: 5 coachbooków, 3 zestawy zaawansowane
 • Superwizja: TAK, sesje obserwowane + konsultacje
 • Mentor Coaching: TAK (poziom PCC)
 • Egzamin: TAK (poziom PCC)
 • Opcje dodatkowe: TAK, studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach Instytutu Mukoid korzystając ze specjalnych zniżek

Mentor Coaching

Podczas Studiów Zaawansowanych Coachingu uczestnicy realizują wymagany do akredytacji kompletny proces mentor coachingu w formie indywidualnej oraz grupowej. Proces ten konsoliduje i rozwija ich kluczowe kompetencje na poziomie wymaganym przy akredytacji PCC. Jednocześnie daje im gruntowne przygotowanie do zaliczenia testu kompetencyjnego ICF.

Przy okazji sesji mentorskich uczestnicy kursu mogą poddawać superwizji prowadzone przez siebie sesje i procesy coachingowe. Mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach interwizyjnych, a także skorzystania z konsultacji mentorów Instytutu Mukoid, zarówno podczas trwania nauki, jak i po jej zakończeniu.

Egzamin akredytacyjny

Studia kończy ustny egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony i oceniany przez asesorów ICF w oparciu o markery kompetencyjne PCC. Ten egzamin zdawany wewnętrznie jest równoznaczny z zaliczeniem zewnętrznego egzaminu ICF i zwalnia naszych absolwentów z takiego wymogu.

Program Studiów

E

Sesja 1

Ramy i zastosowania

Obowiązkowe: 16 godz.

E

Sesja 2

Narzędzia i relacje

Obowiązkowe: 16 godz.

E

Sesja 3

Świadomość i osoba

Obowiązkowe: 16 godz.

E

Sesja 4

Cel, plan i realizacja

Obowiązkowe: 16 godz.

E

Sesja 5

zarządzanie sobą

Obowiązkowe: 16 godz.
7 godz. mentor coachingu grupowego

E

Sesja 6

Zaawansowany rozwój coacha: obecność, komunikacja

Ogólna liczba godzin: 17
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 3
obowiązkowe: 14

E

Sesja 7

Zaawansowane procesy: praca z zespołem i organizacją

Ogólna liczba godzin: 17
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 3
obowiązkowe: 14

E

Sesja 8

Zaawansowane narzędzia transformacji i rozumienia klienta

Ogólna liczba godzin: 17
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 3
obowiązkowe: 14

E

Sesja 9

Konsolidacja zaawansowanych kompetencji coacha (egzamin, zespołowa sesja mentorska)

Ogólna liczba godzin: 15
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 1
obowiązkowe: 14

Przebieg zajęć

Plan dnia sesji 1-5

Piątek 18:00 – 21:00 Sesja wprowadzenia
Sobota 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 19:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 Sesja rekapitulacji

Plan dnia sesji 6 – 8

Sobota 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna

Plan dnia sesji 9

Sobota 10:00 – 14:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne

Spotkania online są ustalane z grupą oraz indywidualnie.

 • Pomiędzy sesjami 2 a 5 studenci prowadzą co najmniej 10 godzin sesji coachingowych w interwizji lub superwizji
 • Po zakończeniu 3 sesji studenci mogą korzystać z 3 godzin mentor coachingu (do roku od zakończenia studiów)

Aktualne rekrutacje na Pełny Kurs ACTP

W związku z pandemią prowadzimy obecnie studia coachingu wyłącznie w wersji online. Kliknij po więcej informacji.