fbpx
FreshMail.pl
tel.: +48 666 696 956 | studia@mukoid.com

Kurs Studia zaawansowane coachingu

Kurs “Studia Zaawansowane Coachingu” poszerza program kursu “Studia Zawodowe Coachingu”, dzięki czemu pozwala ubiegać się o wyższy poziom akredytacji ICF – PCC (Professional Certified Coach). Stanowi on continuum profesjonalnego rozwoju coacha.

Celem Studiów Zaawansowanych Coachingu jest pogłębione zrozumienie oraz praktyczne, wielowątkowe przetrenowanie kluczowych kompetencji coacha na poziomie PCC. Absolwenci nabywają i doskonalą umiejętności prowadzenia zaawansowanych form i odmian coachingu (np. zespołowego, executive, narracyjnego, wielogłosowego, systemowego i in.). Kurs trwa pół roku i obejmuje 56 godzin zegarowych szkolenia bezpośredniego (w sali) oraz 10 godzin kontaktu zdalnego (platforma online, telefon). Grupa warsztatowa liczy od 6 do 12 uczestników, pracujących pod okiem praktykujących, doświadczonych coachów z akredytacją ICF na poziomie nie niższym niż PCC. Uczestnik kursu ma możliwość korzystania z superwizji oraz konsultacji osób prowadzących zajęcia i mentorów Instytutu Mukoid, także po zakończeniu nauki.

Zachęcamy do przystąpienia do Studiów Zaawansowanych bezpośrednio po ukończeniu Studiów Zawodowych – jeśli zgromadzisz już sporą praktykę coachingową (500 godzin), możesz po ich zakończeniu od razu uzyskać akredytację PCC (nie ma formalnej konieczności wcześniejszego posiadania akredytacji ACC); jeżeli Twoja praktyka obejmuje co najmniej 100 godzin – możesz aplikować o ACC uproszczoną ścieżką ACTP.

 

W ramach kursu dostajesz

 • Zrozumienie, przetrenowanie i przyswojenie kompetencji coacha na poziomie PCC
 • Nowe zaawansowane modele, techniki i narzędzia coachingowe
 • Przygotowanie w 100% do akredytacji ICF na poziomie PCC
 • Certyfikat Zaawansowanych Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid (Mukoid Professional Advanced Coaching Studies)

Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji jest prestiżowy Certyfikat Ukończenia Studiów Zaawansowanych Coachingu wg standardów ICF wydany przez Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, opatrzony oficjalną Aprobatą ACTP ICF.

Uwaga!

Aby uczestniczyć w Studiach Zaawansowanych Coachingu, należy ukończyć Studia Zawodowe Coachingu lub inny kurs coachingu akredytowany przez ICF. Kandydaci którzy ukończyli inne kursy, np. studia podyplomowe bez akredytacji ICF mogą starać się o przyjęcie na podstawie portfolio.

Nowa edycja Studiów Zaawansowanych Coachingu w Warszawie

REKRUTACJA OTWARTA!

Studia zaawansowane coachingu w pigułce

Kurs Studia Zaawansowane Coachingu Mukoid
Dla kogo
 • Dla praktykujących coachów, którzy chcą pogłębiać oraz doskonalić swoje kompetencje, wznosząc je na wyższy poziom
 • Dla coachów, którzy widzą potrzebę sformalizowania swoich kompetencji akredytacją ICF na zawodowym poziomie PCC
 • Dla coachów którzy nieustannie szukają dróg rozwoju osobistego, społecznego i profesjonalnego
Cel studiówprzygotowanie do zaawansowanego wykonywania zawodu coacha, także w obszarach biznesowych, coachingu zespołowego i grupowego zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie PCC
Wymagania wstępne
 • Ankieta kwalifikacyjna
 • Ukończenie studiów zawodowych coachingu (lub ekwiwalentnych – wtedy rozmowa kwalifikacyjna)
 • Praktyka co najmniej 500 godzin sesji coachingowych
Efekt studiów
 • rozumiesz i posiadasz 11 kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF na poziomie zaawansowanym (PCC)
 • posiadasz zaawansowane umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • potrafisz pracować z klientem indywidualnym oraz z zespołami, grupami i organizacjami
 • umiesz tworzyć własne unikatowe narzędzia coachingowe wykorzystując do tego wszelkie zasoby
 • znasz naukowe podstawy coachingu oraz wiesz, gdzie i jak szukać potwierdzenia skuteczności i rezultatów coachingu
 • możesz samodzielnie i odpowiedzialnie prowadzić mentor coachingi i superwizje dla coachów
 • potrafisz kompetentnie i etycznie rozwijać swoją praktykę coachingową
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • egzamin weryfikuje Twoje kompetencje coacha i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • możesz zrobić akredytację PCC (lub ACC) przyjazną ścieżką ACTP
Liczba godzin zegarowych56 + 10 opcjonalnych (wymagane uprzednie ukończenie kursu na poziomie ACSTH w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin)
Materiały3 zestawy zaawansowane
Sesje obserwowaneTAK, sesje obserwowane + konsultacje
Mentor coachingTAK (poziom PCC)
EgzaminTAK (poziom PCC)
Opcje dodatkoweTAK, studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach Instytutu Mukoid korzystając ze specjalnych zniżek

Program studiów

NazwaLiczba godzinObecność
W saliZdalnie (online/telefon)ObowiązkowaOpcjonalna
Poziom 2 zaawansowany (PCC)Zaawansowany rozwój coacha: obecność, komunikacja17143143
Zaawansowane procesy: praca z zespołem i organizacją17143143
Zaawansowane narzędzia transformacji i rozumienia klienta17143143
Konsolidacja zaawansowanych kompetencji coacha (egzamin, zespołowa sesja mentorska)15141141

Przebieg zajęć

 

Plan dnia sesji 1 – 3

 

Studia zaawansowane
Plan dnia sesji 1 – 3
Sobota10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Studia zaawansowanePlan dnia sesji 4
Sobota10:00 – 14:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
Niedziela10:00 – 14:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
Spotkania online są ustalane z grupą oraz indywidualnie

Mentor Coaching

Podczas Studiów Zaawansowanych Coachingu uczestnicy realizują wymagany do akredytacji kompletny proces mentor coachingu w formie indywidualnej oraz grupowej. Proces ten konsoliduje i rozwija ich kluczowe kompetencje na poziomie wymaganym przy akredytacji PCC. Jednocześnie daje im gruntowne przygotowanie do zaliczenia testu kompetencyjnego ICF.

Przy okazji sesji mentorskich uczestnicy kursu mogą poddawać superwizji prowadzone przez siebie sesje i procesy coachingowe. Mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach interwizyjnych, a także skorzystania z konsultacji mentorów Instytutu Mukoid, zarówno podczas trwania nauki, jak i po jej zakończeniu.

EGZAMIN AKREDYTACYJNY

Studia kończy ustny egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony i oceniany przez asesorów ICF w oparciu o markery kompetencyjne PCC. Ten egzamin zdawany wewnętrznie jest równoznaczny z zaliczeniem zewnętrznego egzaminu ICF i zwalnia naszych absolwentów z takiego wymogu.

Cena przy płatności jednorazowej wynosi:
7500 zł + 23% VAT (9225 zł brutto)

Uwaga!

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz otrzymania dofinansowania – o szczegółach przeczytasz w zakładce Cennik