Kurs Studia Zawodowe Coachingu

Kurs „Studia Zawodowe Coachingu” jest podstawowym programem szkoleniowym rozpoczynających karierę coachów. Stanowi praktyczne wprowadzenie i daje solidne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach).

Gruntowne przygotowanie do zawodu coacha, do samodzielnego radzenia sobie z różnymi sytuacjami, klientami i wyzwaniami, w sposób profesjonalny i etyczny, uzyskuje się poprzez:

 • zrozumienie, przyswojenie i utrwalenie odpowiednich kompetencji zgodnych ze standardami ICF,
 • trening praktyczny – zarówno umiejętności, jak i postaw profesjonalnego coacha,
 • poznanie i przećwiczenie podstawowych narzędzi i technik coachingowych,
 • doskonalenie nabytych umiejętności w praktyce coachingowej już od pierwszych zajęć,
 • zrozumienie znaczenia kodeksu etycznego coacha i umiejętności stosowania go w praktyce,
 • egzamin zawodowy, który pozwala na weryfikację kompetencji coacha oraz ich stosowania w praktyce,
 • pełne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie certyfikatu ACC ścieżką ACSTH.

Efekt

Posiadasz solidne podstawy do wykonywania zawodu coacha i możesz z powodzeniem ubiegać się o członkostwo w ICF.

Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji jest prestiżowy Certyfikat Ukończenia Studiów Zawodowych Coachingu wg standardów ICF wydany przez Instytut Mukoid. Komunikacja dla rozwoju, opatrzony oficjalną Aprobatą ACSTH ICF.

Przygotowanie do akredytacji ACC ICF

Aplikacja ścieżką ACSTH wymaga nagrania sesji coachingowej i wysłania jej wraz z transkrypcją do oceny asesorów ICF. Przygotuje Cię do tego nasz wewnętrzny egzamin na zakończenie tego kursu. Ponadto nasi Studenci i Absolwenci mogą bez opłat korzystać z konsultacji z Mentorami i Asesorami Instytutu Mukoid, aby wybrać nagranie najlepiej spełniające kryteria ACC ICF.

Inną propozycją jest kontynuowanie studiów na kursie zaawansowanym, umożliwiającym akredytację PPC lub ACC ścieżką ACTP zwalniającą z egzaminu ustnego.

Mentor Coaching

Od wiosennych edycji 2018 w skład kursu zawodowego włączamy bez żadnych dodatkowych opłat 10-godzinny proces Mentor coachingu, który daje naszym Absolwentom pewność przygotowania do testu online oraz pomaga im zrealizować najlepsze nagranie sesyjne.

Studia zawodowe coachingu w pigułce

Kurs Studia Zawodowe Coachingu Mukoid
Dla kogo
 • Dla osób, które chcą wykorzystywać zawodowe umiejętności coacha w swojej pracy i życiu
 • Dla osób dojrzałych społecznie, emocjonalnie i zawodowo
 • Dla osób, które wciąż szukają i rozwijają się
Cel studiów przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu coacha zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie ACC
Wymagania wstępne
 • Ankieta kwalifikacyjna
 • Rozmowa wstępna (telefoniczna)
Efekt studiów
 • rozumiesz i posiadasz 11 kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF
 • posiadasz odpowiednie umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • znasz i potrafisz używać podstawowe narzędzia i techniki coachingowe w pracy z klientem
 • posiadasz już praktykę coachingową, którą możesz kontynuować
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • możesz rozpocząć proces akredytacji ACC
Liczba godzin zegarowych 80 w sali ( + minimum 10 godzin praktyki własnej + możliwość 3 sesji mentorskich  online )
Materiały 5 coachbooków
Superwizja TAK, sesje obserwowane + konsultacje
Mentor coaching TAK, 7 godzin obowiązkowych i 3 opcjonalne (wszystko w cenie kursu)
Egzamin TAK, podczas ostatniej sesji
Opcje dodatkowe TAK, studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach Instytutu Mukoid korzystając ze specjalnych zniżek

Ścieżka akredytacyjna ACSTH (na certyfikat ACC) w Instytucie Mukoid

 • Kurs 80 godzin szkoleniowych + 10 godzin praktyki własnej w przeciągu 6 miesięcy – tyle potrzeba, aby kompetencje przyswoić, przetrawić i przetestować w praktyce.
 • 100 godzin coachingu, z czego co najmniej 20 godzin powinieneś zrobić w czasie trwania kursu – to jednak zależy wyłącznie od Ciebie – my podpowiemy Ci, jak znaleźć klientów, pomożemy Ci wzmocnić motywację i utrzymać konsekwencję.
 • 3-miesięczny proces mentor coachingu – w trakcie kursu lub do roku po jego zakończeniu możesz skorzystać z 3 sesji indywidualnych mentorskich. Natomiast sam proces rozpoczniesz nie później niż na ostatnich zajęciach udziałem w 7 godzinnym mentor coachingu grupowym.
 • Nagranie audio sesji i jej transkrypcja – nasi mentorzy i asesorzy pomogą Ci wybrać najlepszą z nagranych przez Ciebie sesji, spełniającą kryteria ACC.
 • Przygotowanie do testu – całe studia w Instytucie Mukoid oparte są na kompetencjach ICF i najlepiej przygotowują do tego testu. Zdawalność testu wśród naszych Absolwentów wynosi 100%. Ty także będziesz wśród nich!

Jak uzbierać 100 godzin do akredytacji ICF ACC?

Dowiedz się więcej o akredytacji ICF

Ramowy program studiów

Sesje

 • Sesja 1: ramy i zastosowania
 • Sesja 2: narzędzia i relacje
 • Sesja 3: świadomość i osoba
 • Sesja 4: cel, plan i realizacja
 • Sesja 5: zarządzanie sobą.
 • Pomiędzy sesjami 2 a 5 studenci prowadzą co najmniej 10 godzin sesji coachingowych w interwizji lub superwizji
 • Po zakończeniu 3 sesji studenci mogą korzystać z 3 godzin mentor coachingu (do roku od zakończenia studiów)

Przebieg zajęć (każdej sesji)

Plan dnia każdej sesji
Piątek 18:00 – 21:00 Sesja wprowadzenia
Sobota 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 19:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 Sesja rekapitulacji

Praktyka coachingowa

 • Już od pierwszych zajęć na sesji warsztatowej.
 • Zaczynamy od zrozumienia zasad coachingu, jego wartości i filozofii, a następnie systematycznie poznajemy, trenujemy i pogłębiamy 11 kluczowych kompetencji coacha
 • Każdy student realizuje maksymalną możliwą liczbę samodzielnych sesji coachingowych. Pozwalają one wyćwiczyć nowe umiejętności, otrzymać cenne informacje zwrotne, nauczyć się właściwego postępowania z klientami, wyrobić pewność siebie oraz przygotować się na możliwe wyzwania, zagrożenia i dylematy etyczne.
 • Każdy Student może skorzystać z interwizji lub superwizji własnych sesji, żeby je przedyskutować, rozwiać wątpliwości, oraz ulepszyć swój coaching.
 •  Przez cały okres studiów praktyka coachingowa studentów jest monitorowana i ewaluowana przez certyfikowanych coachów, mentorów i asesorów (egzaminatorów) ICF.

Egzamin zawodowy

Na zakończenie cyklu zasadniczego, dla zweryfikowania i potwierdzenia swoich umiejętności, studenci przystępują do egzaminu zawodowego, prowadzonego zgodnie z wytycznymi ICF dla akredytacji coachów ACC.

W ten sposób otrzymują cenną informację zwrotną oraz gwarancję profesjonalnego przygotowania do samodzielnej pracy, a także konkretne wskazówki co do wyboru sesji przy akredytacji ACC ścieżką ACSTH.

.

COACHBOOK

Na zakończenie każdej sesji uczestnicy otrzymują Coachbook – książkę zawierającą materiały dydaktyczne, materiały dodatkowe oraz zadania do wykonania między sesjami. Można w nich znaleźć zarówno wskazówki praktyczne, jak i wybór rekomendowanych pozycji teoretycznych.

A może ACTP?

Jeżeli:

 • myślisz o kontynuowaniu rozwoju jako coach w kierunku akredytacji PCC
 • lub wolisz łatwiejszą ścieżką zrobić akredytację ACC
  zapraszamy do kontynuowania studiów na kursie zaawansowanym