fbpx

Kurs Studia Zawodowe Coachingu

Kurs “Studia Zawodowe Coachingu” jest podstawowym programem szkoleniowym rozpoczynających karierę coachów. Stanowi praktyczne wprowadzenie i daje solidne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach).

Gruntowne przygotowanie do zawodu coacha, do samodzielnego radzenia sobie z różnymi sytuacjami, klientami i wyzwaniami, w sposób profesjonalny i etyczny.

Poprzez:

 • zrozumienie, przyswojenie i utrwalenie odpowiednich kompetencji zgodnych ze standardami ICF
 • trening praktyczny – zarówno umiejętności jak i postaw profesjonalnego coacha
 • poznanie i przećwiczenie podstawowych narzędzi i technik coachingowych
 • doskonalenie nabytych umiejętności w praktyce coachingowej już od pierwszych zajęć
 • zrozumienie znaczenia kodeksu etycznego coacha i umiejętności stosowania go w praktyce
 • egzamin zawodowy, który pozwala na weryfikację kompetencji coacha oraz ich stosowania w praktyce
 • pełne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF na poziomie certyfikatu ACC ścieżką ACSTH

Efekt

Posiadasz solidne podstawy do wykonywania zawodu coacha i możesz z powodzeniem ubiegać się o członkostwo w ICF.

Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji jest prestiżowy Certyfikat Ukończenia Studiów Zawodowych Coachingu wg standardów ICF wydany przez Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, opatrzony oficjalną Aprobatą ACSTH ICF.

Przygotowanie do akredytacji ACC ICF

Aplikacja ścieżką ACSTH wymaga nagrania sesji coachingowej i wysłania jej wraz z transkrypcją do oceny asesorów ICF. Przygotuje Cię do tego nasz wewnętrzny egzamin na zakończenie tego kursu. Ponadto nasi Studenci i Absolwenci mogą bez opłat korzystać z konsultacji z Mentorami i Asesorami Instytutu Mukoid, aby wybrać nagranie najlepiej spełniające kryteria ACC ICF.

Inną propozycją jest kontynuowanie studiów na kursie zaawansowanym, umożliwiającym akredytację PPC lub ACC ścieżką ACTP zwalniającą z egzaminu ustnego.

Mentor Coaching

Od wiosennych edycji 2018 w skład kursu zawodowego włączamy bez żadnych dodatkowych opłat 10-godzinny proces Mentor coachingu, który daje naszym Absolwentom pewność przygotowania do testu online oraz pomaga im zrealizować najlepsze nagranie sesyjne.

Studia zawodowe coachingu w pigułce

Kurs Studia Zawodowe Coachingu Mukoid
Dla kogo
 • Dla osób, które chcą wykorzystywać zawodowe umiejętności coacha w swojej pracy i życiu
 • Dla osób dojrzałych społecznie, emocjonalnie i zawodowo
 • Dla osób, które wciąż szukają i rozwijają się
Cel studiówprzygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu coacha zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie ACC
Wymagania wstępne
 • Ankieta kwalifikacyjna
 • Rozmowa wstępna (telefoniczna)
Efekt studiów
 • rozumiesz i posiadasz 11 kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF
 • posiadasz odpowiednie umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • znasz i potrafisz używać podstawowe narzędzia i techniki coachingowe w pracy z klientem
 • posiadasz już praktykę coachingową, którą możesz kontynuować
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • możesz rozpocząć proces akredytacji ACC
Liczba godzin zegarowych80 w sali ( + minimum 10 godzin praktyki własnej + możliwość 3 sesji mentorskich  online )
Materiały5 coachbooków
SuperwizjaTAK, sesje obserwowane + konsultacje
Mentor coachingTAK, 7 godzin obowiązkowych i 3 opcjonalne (wszystko w cenie kursu)
EgzaminTAK, podczas ostatniej sesji
Opcje dodatkoweTAK, studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach Instytutu Mukoid korzystając ze specjalnych zniżek

Ścieżka akredytacyjna ACSTH (na certyfikat ACC) w Instytucie Mukoid

 • Kurs: 80 godzin szkoleniowych + 10 godzin praktyki właśnej w przeciągu 6 miesięcy – Tyle potrzeba, aby kompetencje przyswoić, przetrawić i przetestować w praktyce.
 • 100 godzin coachingu, z czego co najmniej 20 godzin powinieneś zrobić w czasie trwania kursu – To jednak zależy wyłącznie od Ciebie – my podpowiemy CI jak znaleźć klientów, pomożemy Ci wzmocnić motywację i utrzymać konsekwencję
 • 3-miesięczny proces mentor coachingu – W trakcie kursu lub do roku po jego zakończeniu możesz skorzystać z 3 sesji indywidulanych mentorskich. Natomiast sam proces rozpoczniesz nie później niż na ostatnich zajęciach udziałem w 7 godzinnym mentor coachingu grupowym.
 • Nagranie audio sesji i jej transkrypcja – Nasi mentorzy i asesorzy pomogą Ci wybrać najlepszą z nagranych przez Ciebie sesji, spełniającą kryteria ACC.
 • Przygotowanie do testu – Całe studia w Instytucie Mukoid oparte są na kompetencjach ICF i najlepiej przygotowują do tego testu. Zdawalność testu wśród naszych Absolwentów wynosi 100%. Ty także będziesz wśród nich!

Jak uzbierać 100 godzin do akredytacji ICF ACC?

Dowiedz się więcej o akredytacji ICF

Ramowy program studiów

Sesje

 • Sesja 1: RAMY I ZASTOSOWANIA
 • Sesja 2: NARZĘDZIA I RELACJE
 • Sesja 3: ŚWIADOMOŚĆ I OSOBA
 • Sesja 4: CEL, PLAN, REALIZACJA
 • Sesja 5: ZARZĄDZANIE SOBĄ
 • Pomiędzy sesjami 2 a 5 studenci prowadzą co najmniej 10 godzin sesji coachingowych w interwizji lub superwizji
 • Po zakończeniu 3 sesji studenci mogą korzystać z 3 godzin mentor coachingu (do roku od zakończenia studiów)

Przebieg zajęć (każdej sesji)

Plan dnia każdej sesji
Piątek18:00 – 21:00 Sesja wprowadzenia
Sobota10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 19:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 Sesja rekapitulacji

Praktyka coachingowa

 • Już od pierwszych zajęć na sesji warsztatowej.
 • Zaczynamy od zrozumienia zasad coachingu, jego wartości i filozofii, a następnie systematycznie poznajemy, trenujemy i pogłębiamy 11 kluczowych kompetencji coacha
 • Każdy student realizuje maksymalną możliwą liczbę samodzielnych sesji coachingowych. Pozwalają one wyćwiczyć nowe umiejętności, otrzymać cenne informacje zwrotne, nauczyć się właściwego postępowania z klientami, wyrobić pewność siebie, oraz przygotować się na możliwe wyzwania, zagrożenia i dylematy etyczne.
 • Każdy Student może skorzystać z Interwizji lub superwizji własnych sesji, żeby je przedyskutować, rozwiać wątpliwości, oraz ulepszyć swój coaching.• Przez cały okres studiów praktyka coachingowa studentów jest monitorowana i ewaluowana przez certyfikowanych coachów, mentorów i asesorów (egzaminatorów) ICF.

Egzamin zawodowy

Na zakończenie cyklu zasadniczego, dla zweryfikowania i potwierdzenia swoich umiejętności, studenci przystępują do egzaminu zawodowego, prowadzonego zgodnie z wytycznymi ICF dla akredytacji coachów ACC.

W ten sposób otrzymują cenną informację zwrotną oraz gwarancję profesjonalnego przygotowania do samodzielnej pracy, a także konkretne wskazówki co do wyboru sesji przy akredytacji ACC ścieżką ACSTH.

.

COACHBOOK

Na zakończenie każdej sesji uczestnicy otrzymują Coachbook – książkę zawierającą materiały dydaktyczne, materiały dodatkowe oraz zadania do wykonania między sesjami. Można w nich znaleźć zarówno wskazówki praktyczne jak i wybór rekomendowanych pozycji teoretycznych.

Cena przy płatności jednorazowej wynosi:
7000 zł + 23% VAT (8610 zł brutto)

Uwaga!

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty oraz otrzymania dofinansowania – o szczegółach przeczytasz w zakładce Cennik

A może ACTP?

Jeżeli:

 • myślisz o kontynuowaniu swojego rozwoju jako coacha w kierunku akredytacji PCC
 • lub wolisz łatwiejszą ścieżką zrobić akredytację ACC

Zapraszamy do kontynuowania studiów na kursie zaawansowanym