Nasza Kadra

Zajęcia prowadzą entuzjastyczni i charyzmatyczni coachowie, eksperci w swoim zawodzie. Nie opowiadają wyłącznie teorii, lecz dzielą się doświadczeniem swoim i swoich kolegów.

Do prowadzenia zajęć warsztatowych zapraszamy wyłącznie coachów z doświadczeniem zawodowym i certyfikatem International Coach Federation.

Kierownikiem Studiów i gwarantem ich jakości jest doktor Ewa Mukoid MCC ICF (Master Certified Coach), Mentor Coach, Superwizor oraz Asesor procesów egzaminacyjnych ICF.

 • dr Ewa Mukoid
  dr Ewa Mukoid
  coach MCC, mentor, asesor ICF
 • Borys Jarosz
  Borys Jarosz
  coach PCC, trener, mentor ICF
 • Katarzyna Wojtaszyn
  Katarzyna Wojtaszyn
  coach PCC, prawnik, mentor ICF
 • Tomasz Wanowicz
  Tomasz Wanowicz
  coach PCC, trener, mentor ICF
 • Bożena Michońska
  Bożena Michońska
  Executive and Business Coach PCC ICF
 • Katarzyna Jasińska
  Katarzyna Jasińska
  ACC Strenghts Coach, Trener biznesu
dr Ewa Mukoid
coach MCC, mentor, asesor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.

Borys Jarosz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Philadelphia University w USA oraz jednej z pierwszych edycji Studiów Zawodowych, a następnie Zaawansowanych Coachingu Mukoid. Po wieloletnim pobycie w Stanach, zdecydował się na powrót do Polski, wykorzystując tutaj swoje amerykańskie doświadczenia. Obecnie współpracuje głownie z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu. Jego unikatową specjalizacją jest nowatorski coaching dla par, którego jest praktykiem i teoretykiem. Ponadto prowadzi procesy coachingu kariery oraz coachingu sportowego.

Katarzyna Wojtaszyn
coach PCC, prawnik, mentor ICF

Coach z akredytacją PCC ICF, CALC WIAL. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz Szkoły Team Coachingu. Autorka warsztatów z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz szkoleń doskonalących kompetencje w obszarze zawierania umów coachingowych (kontraktowania procesów) a także prawno-etycznych aspektów rozpoczynania i wykonywania zawodu coacha. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, do którego dodaje swoje doświadczenie i wiedzę prawniczą oraz kompetencje compliance oficera i auditora ochrony danych osobowych.

Tomasz Wanowicz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Zawodowych i Zaawansowanych Studiów Coachingu Mukoid. Top Manager z blisko 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi polskimi firmami handlowo–produkcyjnymi, gdzie poznał rozmaite kultury organizacyjne, stykał się i rozwiązywał problemy na poziomie strukturalnym i strategicznym oraz dylematy związane z bieżącą działalnością operacyjną. To unikatowe doświadczenie przekłada na kompetencje executive coacha, którego specjalnością jest wspieranie rozwoju kluczowych osób i organizacji biznesowych.

Bożena Michońska
Executive and Business Coach PCC ICF

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.

Katarzyna Jasińska
ACC Strenghts Coach, Trener biznesu

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej 25 letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami oraz kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi. Wspiera kadry zarządzające, współpracując z międzynarodowymi zespołami nie tylko w Europie, ale także w Chinach i Meksyku.

dr Ewa Mukoid
coach MCC, mentor, asesor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.

Borys Jarosz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Philadelphia University w USA oraz jednej z pierwszych edycji Studiów Zawodowych, a następnie Zaawansowanych Coachingu Mukoid. Po wieloletnim pobycie w Stanach, zdecydował się na powrót do Polski, wykorzystując tutaj swoje amerykańskie doświadczenia. Obecnie współpracuje głownie z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu. Jego unikatową specjalizacją jest nowatorski coaching dla par, którego jest praktykiem i teoretykiem. Ponadto prowadzi procesy coachingu kariery oraz coachingu sportowego.

Katarzyna Wojtaszyn
coach PCC, prawnik, mentor ICF

Coach z akredytacją PCC ICF, CALC WIAL. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz Szkoły Team Coachingu. Autorka warsztatów z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz szkoleń doskonalących kompetencje w obszarze zawierania umów coachingowych (kontraktowania procesów) a także prawno-etycznych aspektów rozpoczynania i wykonywania zawodu coacha. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, do którego dodaje swoje doświadczenie i wiedzę prawniczą oraz kompetencje compliance oficera i auditora ochrony danych osobowych.

Tomasz Wanowicz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Zawodowych i Zaawansowanych Studiów Coachingu Mukoid. Top Manager z blisko 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi polskimi firmami handlowo–produkcyjnymi, gdzie poznał rozmaite kultury organizacyjne, stykał się i rozwiązywał problemy na poziomie strukturalnym i strategicznym oraz dylematy związane z bieżącą działalnością operacyjną. To unikatowe doświadczenie przekłada na kompetencje executive coacha, którego specjalnością jest wspieranie rozwoju kluczowych osób i organizacji biznesowych.

Bożena Michońska
Executive and Business Coach PCC ICF

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.

Katarzyna Jasińska
ACC Strenghts Coach, Trener biznesu

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej 25 letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami oraz kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi. Wspiera kadry zarządzające, współpracując z międzynarodowymi zespołami nie tylko w Europie, ale także w Chinach i Meksyku.

dr Ewa Mukoid
coach MCC, mentor, asesor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.

Borys Jarosz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Philadelphia University w USA oraz jednej z pierwszych edycji Studiów Zawodowych, a następnie Zaawansowanych Coachingu Mukoid. Po wieloletnim pobycie w Stanach, zdecydował się na powrót do Polski, wykorzystując tutaj swoje amerykańskie doświadczenia. Obecnie współpracuje głownie z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu. Jego unikatową specjalizacją jest nowatorski coaching dla par, którego jest praktykiem i teoretykiem. Ponadto prowadzi procesy coachingu kariery oraz coachingu sportowego.

Katarzyna Wojtaszyn
coach PCC, prawnik, mentor ICF

Coach z akredytacją PCC ICF, CALC WIAL. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz Szkoły Team Coachingu. Autorka warsztatów z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz szkoleń doskonalących kompetencje w obszarze zawierania umów coachingowych (kontraktowania procesów) a także prawno-etycznych aspektów rozpoczynania i wykonywania zawodu coacha. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, do którego dodaje swoje doświadczenie i wiedzę prawniczą oraz kompetencje compliance oficera i auditora ochrony danych osobowych.

Tomasz Wanowicz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Zawodowych i Zaawansowanych Studiów Coachingu Mukoid. Top Manager z blisko 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi polskimi firmami handlowo–produkcyjnymi, gdzie poznał rozmaite kultury organizacyjne, stykał się i rozwiązywał problemy na poziomie strukturalnym i strategicznym oraz dylematy związane z bieżącą działalnością operacyjną. To unikatowe doświadczenie przekłada na kompetencje executive coacha, którego specjalnością jest wspieranie rozwoju kluczowych osób i organizacji biznesowych.

Bożena Michońska
Executive and Business Coach PCC ICF

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.

Katarzyna Jasińska
ACC Strenghts Coach, Trener biznesu

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej 25 letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami oraz kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi. Wspiera kadry zarządzające, współpracując z międzynarodowymi zespołami nie tylko w Europie, ale także w Chinach i Meksyku.

dr Ewa Mukoid
coach MCC, mentor, asesor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.

Borys Jarosz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Philadelphia University w USA oraz jednej z pierwszych edycji Studiów Zawodowych, a następnie Zaawansowanych Coachingu Mukoid. Po wieloletnim pobycie w Stanach, zdecydował się na powrót do Polski, wykorzystując tutaj swoje amerykańskie doświadczenia. Obecnie współpracuje głownie z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu. Jego unikatową specjalizacją jest nowatorski coaching dla par, którego jest praktykiem i teoretykiem. Ponadto prowadzi procesy coachingu kariery oraz coachingu sportowego.

Katarzyna Wojtaszyn
coach PCC, prawnik, mentor ICF

Coach z akredytacją PCC ICF, CALC WIAL. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz Szkoły Team Coachingu. Autorka warsztatów z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz szkoleń doskonalących kompetencje w obszarze zawierania umów coachingowych (kontraktowania procesów) a także prawno-etycznych aspektów rozpoczynania i wykonywania zawodu coacha. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, do którego dodaje swoje doświadczenie i wiedzę prawniczą oraz kompetencje compliance oficera i auditora ochrony danych osobowych.

Tomasz Wanowicz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Zawodowych i Zaawansowanych Studiów Coachingu Mukoid. Top Manager z blisko 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi polskimi firmami handlowo–produkcyjnymi, gdzie poznał rozmaite kultury organizacyjne, stykał się i rozwiązywał problemy na poziomie strukturalnym i strategicznym oraz dylematy związane z bieżącą działalnością operacyjną. To unikatowe doświadczenie przekłada na kompetencje executive coacha, którego specjalnością jest wspieranie rozwoju kluczowych osób i organizacji biznesowych.

Bożena Michońska
Executive and Business Coach PCC ICF

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.

Katarzyna Jasińska
ACC Strenghts Coach, Trener biznesu

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej 25 letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami oraz kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi. Wspiera kadry zarządzające, współpracując z międzynarodowymi zespołami nie tylko w Europie, ale także w Chinach i Meksyku.

dr Ewa Mukoid
coach MCC, mentor, asesor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora (egzaminatora) międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Łączy wiedzę doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych. Autorka książek i artykułów w zakresie coachingu i rozwoju osobistego.

Borys Jarosz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Philadelphia University w USA oraz jednej z pierwszych edycji Studiów Zawodowych, a następnie Zaawansowanych Coachingu Mukoid. Po wieloletnim pobycie w Stanach, zdecydował się na powrót do Polski, wykorzystując tutaj swoje amerykańskie doświadczenia. Obecnie współpracuje głownie z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu. Jego unikatową specjalizacją jest nowatorski coaching dla par, którego jest praktykiem i teoretykiem. Ponadto prowadzi procesy coachingu kariery oraz coachingu sportowego.

Katarzyna Wojtaszyn
coach PCC, prawnik, mentor ICF

Coach z akredytacją PCC ICF, CALC WIAL. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz Szkoły Team Coachingu. Autorka warsztatów z zakresu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz szkoleń doskonalących kompetencje w obszarze zawierania umów coachingowych (kontraktowania procesów) a także prawno-etycznych aspektów rozpoczynania i wykonywania zawodu coacha. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, do którego dodaje swoje doświadczenie i wiedzę prawniczą oraz kompetencje compliance oficera i auditora ochrony danych osobowych.

Tomasz Wanowicz
coach PCC, trener, mentor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Zawodowych i Zaawansowanych Studiów Coachingu Mukoid. Top Manager z blisko 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi polskimi firmami handlowo–produkcyjnymi, gdzie poznał rozmaite kultury organizacyjne, stykał się i rozwiązywał problemy na poziomie strukturalnym i strategicznym oraz dylematy związane z bieżącą działalnością operacyjną. To unikatowe doświadczenie przekłada na kompetencje executive coacha, którego specjalnością jest wspieranie rozwoju kluczowych osób i organizacji biznesowych.

Bożena Michońska
Executive and Business Coach PCC ICF

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid z akredytacją na poziomie PCC. Coach metody Action Learning, mediator i facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education. Zawodowo – jako wiceprezes ds. personalnych i centrum ekspertyz odpowiada za zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa w międzynarodowej korporacji. M.in. organizuje i prowadzi coachingi grupowe, szkolenia dla coachów wewnętrznych. Prywatnie – jako life coach wspiera osoby podczas ważnych życiowych zmian oraz poszukujące wyzwań i inspiracji. Jest wolontariuszką w hospicjum.

Katarzyna Jasińska
ACC Strenghts Coach, Trener biznesu

Absolwentka Zaawansowanych Studiów Mukoid oraz EY Academy of Business, Asesor AC/DC. Umiejętności coachingowe wykorzystuje w obszarach biznesowych jako dyrektor strategicznych programów rozwojowych grupy produkcyjnej o zasięgu globalnym. Jej 25 letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich obejmuje planowanie strategiczne, rozwój biznesu, zarządzanie projektami oraz kontakty ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi. Wspiera kadry zarządzające, współpracując z międzynarodowymi zespołami nie tylko w Europie, ale także w Chinach i Meksyku.