fbpx

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą entuzjastyczni i charyzmatyczni coachowie, eksperci w swoim zawodzie. Nie opowiadają wyłącznie teorii, lecz dzielą się doświadczeniem swoim i swoich kolegów.

Do prowadzenia zajęć warsztatowych zapraszamy wyłącznie coachów z doświadczeniem zawodowym i certyfikatem International Coach Federation.

Kierownikiem Studiów i gwarantem ich jakości jest doktor Ewa Mukoid MCC ICF (Master Certified Coach), Mentor Coach, Superwizor oraz Asesor procesów egzaminacyjnych ICF.

 • dr Ewa Mukoid
  dr Ewa Mukoid
  Coach MCC, Mentor i Asesor ICF
 • Borys Jarosz
  Borys Jarosz
  Coach PCC, Mentor ICF, Trener
 • Renata Bobińska
  Renata Bobińska
  Coach PCC, Trener, Project Manager
 • Jakub Rozbicki
  Jakub Rozbicki
  Coach PCC, Mentor ICF, Trener
 • Katarzyna Wojtaszyn
  Katarzyna Wojtaszyn
  Coach ACC, Prawnik, Trener
 • Tomasz Wanowicz
  Tomasz Wanowicz
  Coach ACC, Trener
dr Ewa Mukoid
Coach MCC, Mentor i Asesor ICF

Akredytowany coach ICF na poziomie MCC. Pełni funkcje asesora międzynarodowych procesów akredytacyjnych przy ICF Global. Członek elitarnej EMCC. Łączy background doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (samodzielnego przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi unikalne procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty mentorskie w zakresie doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych.

Pełni rolę kierownika studiów oraz prowadzi zajęcia na kursie Studia Zawodowe Coachingu oraz Studia Zaawansowane Coachingu.

Borys Jarosz
Coach PCC, Mentor ICF, Trener

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Philadelphia University w USA, od kilku lat mieszkający na stałe w Polsce. Współpracuje z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu, jak również coachingu kariery, sportowego, oraz dla par. Prowadzi szkolenia dla studentów kierunków psychologiczno-społecznych zainteresowanych tematem coachingu.

Prowadzi zajęcia na kursie Studia Zawodowe Coachingu.

Renata Bobińska
Coach PCC, Trener, Project Manager

Coach PCC ICF, dyplomowany trener biznesu, project manager.
Absolwentka warszawskiej edycji Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz wrocławskiej edycji Studiów Zaawansowanych.
Dotychczasową wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc szkolenia, warsztaty i procesy coachingowe. Współpracuje z jednostkami samorządowymi w zakresie life coachingu i coachingu rodzicielskiego.
W Instytucie Mukoid odpowiada za kontakty ze studentami i prowadzi zajęcia na studiach zawodowych i zaawansowanych coachingu. Udziela także wsparcia mentorskiego osobom ubiegającym się o akredytację ICF.

Jakub Rozbicki
Coach PCC, Mentor ICF, Trener

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Absolwent Nauk Społecznych oraz Coachingu Biznesu. Posiada międzynarodową certyfikację ICC oraz CCLP. Jest także trenerem biznesu oraz doradcą zespołu Action Learning (GT Mentor). Kierownik programowy i wykładowca na studiach podyplomowych z coachingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Pracuje z kadrą menedżerską prowadząc procesy koncentrujące się na przywództwie w biznesie. Jest również life coachem.

Prowadzi zajęcia na kursie Studia Zawodowe Coachingu.

Katarzyna Wojtaszyn
Coach ACC, Prawnik, Trener

Coach z akredytacją PCC ICF, CALC WIAL. Prowadzi procesy coachingowe w firmach.

Absolwentka jednej z wrocławskich edycji Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid oraz warszawskiej edycji Szkoły Team Coachingu prowadzonych według programów akredytowanych przez ICF.

Autorka warsztatów z zakresu problematyki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, a także warsztatów doskonalących kluczowe kompetencje coacha ICF w obszarze zawierania umów o przebieg procesu coachingu oraz warsztatów związanych prawno-etycznymi aspektami wykonywania zawodu coacha.

Tomasz Wanowicz
Coach ACC, Trener

Akredytowany coach ICF na poziomie ACC. Prywatnie: mąż i ojciec, pasjonat wypraw motocyklowych. Zawodowo: top manager z prawie 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi polskimi firmami handlowo–produkcyjnymi. Poznanie różnych kultur organizacyjnych, problemów w ich strukturach i dylematów na stanowiskach zaowocowało nabyciem unikalnych doświadczeń, które jako executive–corporate coach przekłada na pomoc w rozwoju kluczowych osób i organizacji biznesowych.

Prowadzi zajęcia na kursie Studia Zawodowe Coachingu.