fbpx

Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych

Kurs „Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych”  poprzednio nosił nazwę „Studia Zawodowe Coachingu”, zmieniliśmy ją, gdyż jest to:

 • nie tylko akredytowany program szkoleniowy dla coachów i solidne przygotowanie do uzyskania akredytacji ICF
 • ale także rozwojowe studium umiejętności osobistych, które wyraźnie podnoszą jakość naszego życia i relacji z innymi ludźmi. 

Nasi Absolwenci mówią:

„Studia w Instytucie Mukoid odmieniły moje życie” (Joasia),
„Czuję się pewna, znam swoją wartość i potrafię o siebie zadbać” (Marta),
„Przy okazji nauczyłam się komunikować z moimi dziećmi i partnerką” (Władek),
„Nie tylko skończyły się przepychanki, ale teraz mój zespół stoi za mną murem” (Daniel),
„Nie tylko zdobyłem nowy zawód, ale i odnalazłem swoją drogę życiową” (Łukasz),
„Potrafię bez stresu pozyskiwać klientów” (Aga)”.

Gruntowne przygotowanie do bycia coachem oraz do coachingowego radzenia sobie z różnymi sytuacjami i wyzwaniami, uzyskujemy poprzez:

N

dogłębne zrozumienie kluczowych kompetencji coacha ICF

N

nabycie umiejętności i zachowań charakteryzujących profesjonalnego coacha

N

poznanie użytecznych modeli, narzędzi i technik coachingowych

N

trenowanie swoich umiejętności w praktyce już od pierwszych zajęć

N

rozumienie kodeksu etycznego coacha i stosowania go w praktyce

N

sesje mentorskie, które służą konsolidacji umiejętności i zgodności ze standardami

N

egzamin zawodowy, który pozwala na weryfikację kompetencji coacha

N

solidne przygotowanie do akredytacji ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH

EFEKT

Rozumiesz na czym polega coaching i potrafisz prowadzić sesje oraz całe procesy coachingowe.

Potrafisz korzystać z umiejętności, narzędzi i technik coachingowych także w innych rodzajach pracy oraz w swoim życiu osobistym.

Posiadasz solidne podstawy do wykonywania zawodu coacha i możesz zostać członkiem zwyczajnym globalnej organizacji International Coaching Federation.

Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji będzie prestiżowy rozpoznawalny na całym świecie certyfikat ACSTH ICF.

Mentor Coaching

Od wiosennych edycji 2018 w skład kursu włączamy bez żadnych dodatkowych opłat 10-godzinny proces Mentor coachingu, który daje naszym Absolwentom pewność przygotowania do testu online oraz pomaga im zrealizować najlepsze nagranie sesyjne.

Przygotowanie do akredytacji ACC ICF

Aplikacja ścieżką ACSTH wymaga nagrania sesji coachingowej i wysłania jej wraz z transkrypcją do oceny asesorów ICF. Przygotuje Cię do tego nasz wewnętrzny egzamin na zakończenie tego kursu. Ponadto nasi Studenci i Absolwenci mogą bez opłat korzystać z konsultacji z Mentorami i Asesorami Instytutu Mukoid, aby wybrać nagranie najlepiej spełniające kryteria ACC ICF.

Inną propozycją jest kontynuowanie studiów na Kursie Zaawansowanym, umożliwiającym akredytację PPC lub ACC ścieżką ACTP zwalniającą z egzaminu ustnego.

Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych w pigułce

Dla kogo

 • Dla osób, które chcą wykorzystywać zawodowe umiejętności coacha w swojej pracy i życiu
 • Dla osób dojrzałych społecznie, emocjonalnie i zawodowo
 • Dla osób, które wciąż szukają i rozwijają się

Cel studiów

 • Przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu coacha zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie ACC

Wymagania wstępne

 • Rozmowa wstępna (telefoniczna)
 • Ankieta kwalifikacyjna

Liczba godzin zegarowych

 • 80 godzin w sali (+ minimum 10 godzin praktyki własnej + możliwość 3 sesji mentorskich online)
N

Efekt Studiów

 • rozumiesz i posiadasz kluczowe kompetencje coacha zgodne z najnowszym modelem kompetencyjnym ICF
 • posiadasz odpowiednie umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • znasz i potrafisz używać podstawowe narzędzia i techniki coachingowe w pracy z klientem
 • posiadasz już praktykę coachingową, którą możesz kontynuować
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • możesz rozpocząć proces akredytacji ACC

Cechy Studiów

 • Materiały: 5 coachbooków
 • Superwizja: TAK, sesje obserwowane + konsultacje
 • Mentor Coaching: TAK, 7 godzin obowiązkowych i 3 opcjonalne (wszystko w cenie kursu)
 • Egzamin: TAK, podczas ostatniej sesji
 • Opcje dodatkowe: TAK, studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach Instytutu Mukoid korzystając ze specjalnych zniżek

ŚCIEŻKA AKREDYTACYJNA ACSTH (NA CERTYFIKAT ACC) W INSTYTUCIE MUKOID

^

Kurs 80 godzin szkoleniowych + 10 godzin praktyki własnej w przeciągu 6 miesięcy – tyle potrzeba, aby kompetencje przyswoić, przetrawić i przetestować w praktyce.

^

100 godzin coachingu, z czego co najmniej 20 godzin powinieneś zrobić w czasie trwania kursu – to jednak zależy wyłącznie od Ciebie – my podpowiemy Ci, jak znaleźć klientów, pomożemy Ci wzmocnić motywację i utrzymać konsekwencję.

^

3-miesięczny proces mentor coachingu – w trakcie kursu lub do roku po jego zakończeniu możesz skorzystać z 3 sesji indywidualnych mentorskich. Natomiast sam proces rozpoczniesz nie później niż na ostatnich zajęciach udziałem w 7 godzinnym mentor coachingu grupowym.

^

Nagranie audio sesji i jej transkrypcja – nasi mentorzy i asesorzy pomogą Ci wybrać najlepszą z nagranych przez Ciebie sesji, spełniającą kryteria ACC.

^

Przygotowanie do testu – całe studia w Instytucie Mukoid oparte są na kompetencjach ICF i najlepiej przygotowują do tego testu. Zdawalność testu wśród naszych Absolwentów wynosi 100%. Ty także będziesz wśród nich!

JAK UZBIERAĆ 100 GODZIN DO AKREDYTACJI ICF ACC?

Ramowy program Studiów

E

Sesja 1

ramy i zastosowania

E

Sesja 2

narzędzia i relacje

E

Sesja 3

świadomość i osoba

E

Sesja 4

cel, plan i realizacja

E

Sesja 5

zarządzanie sobą

 • Pomiędzy sesjami 2 a 5 studenci prowadzą co najmniej 10 godzin sesji coachingowych w interwizji lub superwizji
 • Po zakończeniu 3 sesji studenci mogą korzystać z 3 godzin mentor coachingu (do roku od zakończenia studiów)

Przebieg zajęć (każdej sesji)

Piątek 18:00 – 21:00 Sesja wprowadzenia
Sobota 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 19:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 Sesja rekapitulacji

Praktyka Coachingowa

 • Już od pierwszych zajęć na sesji warsztatowej
 • Zaczynamy od zrozumienia zasad coachingu, jego wartości i filozofii, a następnie systematycznie poznajemy, trenujemy i pogłębiamy kluczowe kompetencje składające się na nowy model kompetencyjny
 • Każdy student realizuje maksymalną możliwą liczbę samodzielnych sesji coachingowych. Pozwalają one wyćwiczyć nowe umiejętności, otrzymać cenne informacje zwrotne, nauczyć się właściwego postępowania z klientami, wyrobić pewność siebie oraz przygotować się na możliwe wyzwania, zagrożenia i dylematy etyczne
 • Każdy Student może skorzystać z interwizji lub superwizji własnych sesji, żeby je przedyskutować, rozwiać wątpliwości, oraz ulepszyć swój coaching
 •  Przez cały okres studiów praktyka coachingowa studentów jest monitorowana i ewaluowana przez certyfikowanych coachów, mentorów i asesorów (egzaminatorów) ICF

Egzamin Zawodowy

Na zakończenie cyklu zasadniczego, dla zweryfikowania i potwierdzenia swoich umiejętności, studenci przystępują do egzaminu zawodowego, prowadzonego zgodnie z wytycznymi ICF dla akredytacji coachów ACC.

W ten sposób otrzymują cenną informację zwrotną oraz gwarancję profesjonalnego przygotowania do samodzielnej pracy, a także konkretne wskazówki co do wyboru sesji przy akredytacji ACC ścieżką ACSTH.

COACHBOOK

Na zakończenie każdej sesji uczestnicy otrzymują Coachbook – książkę zawierającą materiały dydaktyczne, materiały dodatkowe oraz zadania do wykonania między sesjami. Można w nich znaleźć zarówno wskazówki praktyczne, jak i wybór rekomendowanych pozycji teoretycznych.

Aktualne rekrutacje na Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych

W związku z pandemią prowadzimy obecnie studia coachingu wyłącznie w wersji online. Kliknij po więcej informacji.