fbpx
Sie 27

Profesjonalny Coach wewnętrzny Internal Business Coach

Profesjonalny Coach wewnętrzny
Internal Business Coach

Jeżeli chcesz zapewnić swojej organizacji przewagę konkurencyjną, koniecznie zapoznaj się z nową metodą zarządzania ludźmi i rozwoju biznesu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Human Capital Institute (HCI) oraz International Coach Federation (ICF) dowodzą, jak potężnym narzędziem jest coaching – wzmacnia zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników, rozwija ich kreatywność, podnosi satysfakcję z pracy, ułatwia zarządzanie zmianą, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy.

Po co organizacji coach wewnętrzny?
Coach wewnętrzny wspiera organizację, znając „od środka” jej funkcjonowanie, kulturę i tworzących ją ludzi. Budzi zaufanie ze względu na swoje kompetencje osobiste i etykę oraz posiada profesjonalne przygotowanie do pełnienia swojej roli. Rola ta jednocześnie łączy funkcje moderatora, facylitatora, czasami mediatora pomiędzy przełożonymi a zespołem czy też pomiędzy skonfliktowanymi zespołami lub rywalizującymi jednostkami.

Co zyskuje organizacja?
● profesjonalnego coacha, który będzie wspierał osoby i zespoły w organizacji w każdym obszarze wyzwań, które mają wpływ na cele firmy;
● oszczędność czasu i kosztów, jakie firma ponosi, selekcjonując coachów zewnętrznych;
● przełożenie podejścia coachingowego na całą organizację;
● zadowolonych pracowników oraz poprawę komunikacji;
● wzrost wydajności pracy indywidualnej i zespołowej;
● wzrost kompetencji liderskich oraz samodzielności wśród pracowników i pracy zespołów;
● doskonalenie strategii zarządzania przedsiębiorstwem
● możliwość wpływu na zmiany w organizacji z poziomu pracownika, zespołów i całej firmy.

Więcej na temat coachingu wewnętrznego w organizacji przeczytasz tutaj

Szkolenie Internal Business Coach (Profesjonalny Coach Wewnętrzny) skierowane jest do:
● organizacji, którym zależy na świadomym rozwoju i docenianiu pracowników;
● nowoczesnych firm, które chcą inwestować w ludzki potencjał;
● pracowników działu HR oraz menadżerów;
● osób dojrzałych, empatycznych, wewnętrznie spójnych.

Założenia szkolenia
Głównym założeniem szkolenie jest efektywne wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności, kompetencje oraz narzędzia, jakimi powinien dysponować coach wewnętrzny.
Uczestnicy nabędą umiejętności w obszarach:
# team coachingu i poznają mechanizmy pracy zespołowej
# coachingu grupowego i dynamiki procesów grupowych
# metod budowanie zaangażowania i narzędzi motywacyjnych
# skutecznej komunikacji jako środka budowania porozumienia
# specyficznych narzędzi i metodyk pracy coachingowej w organizacji

Sposób realizacji szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest w sposób maksymalnie praktyczny z wykorzystaniem metod warsztatowych (learning in the site, real role play, genuine case study, action learning) oraz coachingowych. W efekcie uczestnicy nie tylko nabywają, ale i testują właściwe kompetencje i narzędzia, doświadczając przy tym realnych dynamik pracy grupowej i zespołowej.

Szkolenie szyte na miarę potrzeb i oczekiwań Zamawiającego
Ramowy program szkolenia Internal Business Coach jest za każdym razem precyzyjnie dostosowywany do profilu konkretnej Organizacji.
Zawsze poprzedzamy go audytem potrzeb i oczekiwań Zamawiającego (ankiety online, rozmowy telefoniczne lub osobiste), aby w pełni odpowiadał Twoim strategicznym i operacyjnym celom.
Aby umówić rozmowę na ten temat, prosimy wypełnić poniższy formularz:

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.