Sie 27

Profesjonalny Coach wewnętrzny Internal Business Coach

Profesjonalny Coach wewnętrzny
Internal Business Coach

Jeżeli chcesz zapewnić swojej organizacji przewagę konkurencyjną, koniecznie zapoznaj się z nową metodą zarządzania ludźmi i rozwoju biznesu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Human Capital Institute (HCI) oraz International Coach Federation (ICF) dowodzą, jak potężnym narzędziem jest coaching – wzmacnia zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników, rozwija ich kreatywność, podnosi satysfakcję z pracy, ułatwia zarządzanie zmianą, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy.

Po co organizacji coach wewnętrzny?
Coach wewnętrzny wspiera organizację, znając „od środka” jej funkcjonowanie, kulturę i tworzących ją ludzi. Budzi zaufanie ze względu na swoje kompetencje osobiste i etykę oraz posiada profesjonalne przygotowanie do pełnienia swojej roli. Rola ta jednocześnie łączy funkcje moderatora, facylitatora, czasami mediatora pomiędzy przełożonymi a zespołem czy też pomiędzy skonfliktowanymi zespołami lub rywalizującymi jednostkami.

Co zyskuje organizacja?
● profesjonalnego coacha, który będzie wspierał osoby i zespoły w organizacji w każdym obszarze wyzwań, które mają wpływ na cele firmy;
● oszczędność czasu i kosztów, jakie firma ponosi, selekcjonując coachów zewnętrznych;
● przełożenie podejścia coachingowego na całą organizację;
● zadowolonych pracowników oraz poprawę komunikacji;
● wzrost wydajności pracy indywidualnej i zespołowej;
● wzrost kompetencji liderskich oraz samodzielności wśród pracowników i pracy zespołów;
● doskonalenie strategii zarządzania przedsiębiorstwem
● możliwość wpływu na zmiany w organizacji z poziomu pracownika, zespołów i całej firmy.

Więcej na temat coachingu wewnętrznego w organizacji przeczytasz tutaj

Szkolenie Internal Business Coach (Profesjonalny Coach Wewnętrzny) skierowane jest do:
● organizacji, którym zależy na świadomym rozwoju i docenianiu pracowników;
● nowoczesnych firm, które chcą inwestować w ludzki potencjał;
● pracowników działu HR oraz menadżerów;
● osób dojrzałych, empatycznych, wewnętrznie spójnych.

Założenia szkolenia
Głównym założeniem szkolenie jest efektywne wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności, kompetencje oraz narzędzia, jakimi powinien dysponować coach wewnętrzny.
Uczestnicy nabędą umiejętności w obszarach:
# team coachingu i poznają mechanizmy pracy zespołowej
# coachingu grupowego i dynamiki procesów grupowych
# metod budowanie zaangażowania i narzędzi motywacyjnych
# skutecznej komunikacji jako środka budowania porozumienia
# specyficznych narzędzi i metodyk pracy coachingowej w organizacji

Sposób realizacji szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest w sposób maksymalnie praktyczny z wykorzystaniem metod warsztatowych (learning in the site, real role play, genuine case study, action learning) oraz coachingowych. W efekcie uczestnicy nie tylko nabywają, ale i testują właściwe kompetencje i narzędzia, doświadczając przy tym realnych dynamik pracy grupowej i zespołowej.

Szkolenie szyte na miarę potrzeb i oczekiwań Zamawiającego
Ramowy program szkolenia Internal Business Coach jest za każdym razem precyzyjnie dostosowywany do profilu konkretnej Organizacji.
Zawsze poprzedzamy go audytem potrzeb i oczekiwań Zamawiającego (ankiety online, rozmowy telefoniczne lub osobiste), aby w pełni odpowiadał Twoim strategicznym i operacyjnym celom.
Aby umówić rozmowę na ten temat, prosimy wypełnić poniższy formularz:

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Mukoid

Zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter!

Zapisz mnie na newsletter Mukoid (możesz wypisać się w każdym momencie).