Zaawansowane Studia Coachingu w Warszawie | Poziom PCC | 16 maja 2020

HARMONOGRAM

Początek studiów

16 maja 2020

Sesja 1

16 – 17.05.2020 (14 godz. zegarowych)

Sesja 2

13 – 14.06.2020 (14 godz. zegarowych)

Sesja 3

11 – 12.07.2020 (14 godz. zegarowych)

Sesja 4

26 – 27.09.2020 (14 godz. zegarowych)

Koniec studiów

27 września 2020

p

W czasie dwumiesięcznej przerwy przed ostatnią sesją prowadzone będą mentoringi i superwizje online.

O studiach

Kurs „Zaawansowane Studia Coachingu” poszerza program kursu I Stopnia (Praktycznych Studiów Umiejętności Coachingowych), dzięki czemu pozwala ubiegać się o wyższy poziom akredytacji ICF – PCC (Professional Certified Coach). Stanowi on continuum profesjonalnego rozwoju coacha.

Celem Zaawansowanych Studiów Coachingu jest pogłębione zrozumienie oraz praktyczne, wielowątkowe przetrenowanie kluczowych kompetencji coacha na poziomie PCC. Absolwenci nabywają i doskonalą umiejętności prowadzenia zaawansowanych form i odmian coachingu (np. zespołowego, executive, narracyjnego, wielogłosowego, systemowego i in.). Kurs trwa pół roku i obejmuje 56 godzin zegarowych szkolenia bezpośredniego (w sali) oraz 10 godzin kontaktu zdalnego (platforma online, telefon). Grupa warsztatowa liczy od 6 do 12 uczestników, pracujących pod okiem praktykujących, doświadczonych coachów z akredytacją ICF na poziomie nie niższym niż PCC. Uczestnik kursu ma możliwość korzystania z superwizji oraz konsultacji osób prowadzących zajęcia i mentorów Instytutu Mukoid, także po zakończeniu nauki.

l

Rekrutacja

Zasady zapisu na nasze studia

Dofinansowanie

Zasady dofinansowania studiów

Cennik

Opcja Niebieska

od początku rekrutacji do 16.04.2020

Płatność jednorazowa

7.400 zł + VAT = 9.102 zł

Bonusy

 • możliwość odrobienia zajęć
  w innej lokalizacji
 • coachbook
 • książka Ewy Mukoid, z dedykacją autorki

Opcja Zielona

od początku rekrutacji do 08.05.2020

Płatność jednorazowa

8.000 zł + VAT = 9.840 zł

lub

Płatność ratalna

5 równych rat
1.700 zł + VAT = 2.091 zł

1 rata przy zapisie, kolejne na tydzień przed każdą sesją

Bonusy

 • możliwość odrobienia zajęć
  w innej lokalizacji
 • coachbook
 • możliwość rozłożenia na raty
 • możliwość skorzystania z dofinansowania

Opcja Czerwona

od 09.05.2020 do 16.05.2020

Płatność jednorazowa

8.700 zł + VAT = 10.701 zł

Bonusy

 • możliwość odrobienia zajęć
  w innej lokalizacji
 • coachbook

Dla Studentów i Absolwentów Instytutu Mukoid 5% zniżki