fbpx

Zaawansowane Studia Coachingu

Kurs „Zaawansowane Studia Coachingu” poszerza program kursu I Stopnia (Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych), dzięki czemu pozwala ubiegać się o wyższy poziom akredytacji ICF – PCC (Professional Certified Coach). Stanowi on continuum profesjonalnego rozwoju coacha.

Celem Zaawansowanych Studiów Coachingu jest pogłębione zrozumienie oraz praktyczne, wielowątkowe przetrenowanie kluczowych kompetencji coacha na poziomie PCC. Absolwenci nabywają i doskonalą umiejętności prowadzenia zaawansowanych form i odmian coachingu (np. zespołowego, executive, narracyjnego, wielogłosowego, systemowego i in.). Kurs trwa pół roku i obejmuje 56 godzin zegarowych szkolenia bezpośredniego (w sali) oraz 10 godzin kontaktu zdalnego (platforma online, telefon). Grupa warsztatowa liczy od 6 do 12 uczestników, pracujących pod okiem praktykujących, doświadczonych coachów z akredytacją ICF na poziomie nie niższym niż PCC. Uczestnik kursu ma możliwość korzystania z superwizji oraz konsultacji osób prowadzących zajęcia i mentorów Instytutu Mukoid, także po zakończeniu nauki.

Zachęcamy do przystąpienia do Studiów Zaawansowanych bezpośrednio po ukończeniu Studiów I Stopnia– jeśli zgromadzisz już sporą praktykę coachingową (500 godzin), możesz po ich zakończeniu od razu uzyskać akredytację PCC (nie ma formalnej konieczności wcześniejszego posiadania akredytacji ACC); jeżeli Twoja praktyka obejmuje co najmniej 100 godzin – możesz aplikować o ACC uproszczoną ścieżką ACTP.

W RAMACH KURSU DOSTAJESZ:

 • Zrozumienie, przetrenowanie i przyswojenie kompetencji coacha na poziomie PCC,
 • Nowe zaawansowane modele, techniki i narzędzia coachingowe,
 • Przygotowanie w 100% do akredytacji ICF na poziomie PCC,
 • Certyfikat Ukończenia Zaawansowanych Studiów Profesjonalnego Coachingu Mukoid (Mukoid Professional Advanced Coaching Studies).

Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji jest prestiżowy Certyfikat Ukończenia Zaawansowanych Studiów Coachingu wg standardów ICF wydany przez Instytut Mukoid. Komunikacja dla rozwoju, opatrzony oficjalną Aprobatą ACTP ICF.

Uwaga

Aby uczestniczyć w Studiach Zaawansowanych Coachingu, należy ukończyć Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych lub inny kurs coachingu akredytowany przez ICF. Kandydaci, którzy ukończyli inne kursy, np. studia podyplomowe bez akredytacji ICF, mogą starać się o przyjęcie na podstawie portfolio.

Zaawansowane Studia Coachingu w pigułce

Dla kogo

 • dla praktykujących coachów, którzy chcą pogłębiać oraz doskonalić swoje kompetencje
 • dla coachów, którzy widzą potrzebę sformalizowania swoich kompetencji akredytacją ICF na zawodowym poziomie PCC
 • dla coachów którzy nieustannie szukają dróg rozwoju osobistego, społecznego i profesjonalnego

Cel studiów

 • przygotowanie do zaawansowanego wykonywania zawodu coacha, także w obszarach biznesowych, coachingu zespołowego i grupowego zgodnie ze standardami i kodeksem etyki ICF na poziomie PCC

Wymagania wstępne

 • wypełnienie ankiety kandydata
 • ukończenie praktycznych studiów umiejętności coachingowych (lub innych coachingowych – konieczna rozmowa kwalifikacyjna)
 • praktyka co najmniej 500 godzin sesji coachingowych

Liczba godzin zegarowych

 • 56 + 10 opcjonalnych (wymagane uprzednie ukończenie kursu na poziomie ACSTH w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin)
N

Efekt Studiów

 • rozumiesz i posiadasz kluczowe kompetencje coacha zgodne z najnowszym modelem kompetencyjnym ICF na poziomie zaawansowanym (PCC)
 • posiadasz zaawansowane umiejętności i postawy do wykonywania zawodu w oparciu o te standardy i etykę zgodną z kodeksem ICF
 • potrafisz pracować z klientem indywidualnym oraz z zespołami, grupami i organizacjami
 • umiesz tworzyć własne unikatowe narzędzia coachingowe wykorzystując do tego wszelkie zasoby
 • znasz naukowe podstawy coachingu oraz wiesz, gdzie i jak szukać potwierdzenia skuteczności i rezultatów coachingu
 • możesz samodzielnie i odpowiedzialnie prowadzić mentor coachingi i superwizje dla coachów
 • potrafisz kompetentnie i etycznie rozwijać swoją praktykę coachingową
 • rozumiesz znaczenie kodeksu etycznego coacha i umiesz stosować go w praktyce zawodowej
 • egzamin weryfikuje Twoje kompetencje coacha i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • możesz zrobić akredytację PCC (lub ACC) przyjazną ścieżką ACTP

Cechy Studiów

 • Materiały: 3 zestawy zaawansowane
 • Sesje obserwowane: TAK, sesje obserwowane + konsultacje
 • Mentor Coaching: TAK (poziom PCC)
 • Egzamin: TAK (poziom PCC)
 • Opcje dodatkowe: TAK, studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach Instytutu Mukoid korzystając ze specjalnych zniżek

Mentor Coaching

Podczas Studiów Zaawansowanych Coachingu uczestnicy realizują wymagany do akredytacji kompletny proces mentor coachingu w formie indywidualnej oraz grupowej. Proces ten konsoliduje i rozwija ich kluczowe kompetencje na poziomie wymaganym przy akredytacji PCC. Jednocześnie daje im gruntowne przygotowanie do zaliczenia testu kompetencyjnego ICF.

Przy okazji sesji mentorskich uczestnicy kursu mogą poddawać superwizji prowadzone przez siebie sesje i procesy coachingowe. Mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach interwizyjnych, a także skorzystania z konsultacji mentorów Instytutu Mukoid, zarówno podczas trwania nauki, jak i po jej zakończeniu.

Egzamin akredytacyjny

Studia kończy ustny egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony i oceniany przez asesorów ICF w oparciu o markery kompetencyjne PCC. Ten egzamin zdawany wewnętrznie jest równoznaczny z zaliczeniem zewnętrznego egzaminu ICF i zwalnia naszych absolwentów z takiego wymogu.

Program Studiów

E

Zaawansowany rozwój coacha: obecność, komunikacja

Ogólna liczba godzin: 17
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 3
obowiązkowe: 14

E

Zaawansowane procesy: praca z zespołem i organizacją

Ogólna liczba godzin: 17
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 3
obowiązkowe: 14

E

Zaawansowane narzędzia transformacji i rozumienia klienta

Ogólna liczba godzin: 17
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 3
obowiązkowe: 14

E

Konsolidacja zaawansowanych kompetencji coacha (egzamin, zespołowa sesja mentorska)

Ogólna liczba godzin: 15
w sali: 14
zdalnie (online/tel): 1
obowiązkowe: 14

Przebieg zajęć

Plan dnia sesji 1 – 3

Sobota 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesja warsztatowo-studyjna
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesja warsztatowo-studyjna

Plan dnia sesji 4

Sobota 10:00 – 14:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
Niedziela 10:00 – 14:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne
14:00 – 15:00 (przerwa obiadowa)
15:00 – 18:00 Sesje mentorskie i egzaminacyjne

Spotkania online są ustalane z grupą oraz indywidualnie.

Aktualne rekrutacje na Zaawansowane Studia Coachingu

W związku z pandemią prowadzimy obecnie studia coachingu wyłącznie w wersji online. Kliknij po więcej informacji.